لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (6)
تالیف (12)
ترجمه (1)
تهران (10)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شناسایی و مطالعه جامعه علفهای هرز در نهالستانهای جنگلی شمال کشور
نويسنده:محمود محمدی - موسسه ‌تحقیقات‌ جنگلها و مراتع - دیویی: 581.6520955 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2500 ریال - 5 -027-473-964 انتخاب
2- علفهای هرز مزارع شمال و کنترل آنها
نويسنده:دانش وکیلی - شادمان - دیویی: 581.6520955 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8500 ریال - 3 -6-91052-964 انتخاب
3- علفهای هرز و کنترل آنها
نويسنده:مریل راس ؛ نويسنده:کارول لیمبی ؛ مترجم:محمدحسن راشدمحصل - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 632.58 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 35000 ریال - 7 -20-6023-964 انتخاب
4- علفهای هرز و روشهای کنترل آنها
نويسنده:محمدعلی رستگار - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 632.580955 - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 26000 ریال - 9 -0785-01-964 انتخاب
5- علفهای هرز و روشهای کنترل آنها
نويسنده:محمدعلی رستگار - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 632.5 - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 19000 ریال - 9 -0785-01-964 انتخاب
6- علف‌های هرز و کنترل آنها: به همراه اطلس رنگی 70 گونه رایج کشور
نويسنده:محمدرضا سیفی ؛ نويسنده:بابک پیکرستان ؛ نويسنده:مرضیه کلهر - سروا،تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی (تاک) - دیویی: 632.58 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 250000 ریال - 2 -73-5838-600-978 انتخاب
7- علفهای هرز و روشهای کنترل آنها
نويسنده:محمدعلی رستگار - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 632.580955 - 414 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 39000 ریال - 9 -0785-01-964 انتخاب
8- آفت و بیماریها: ترم دوم
نويسنده:محسن کلاگری - موسسه ‌فرهنگی ‌و هنری ‌شقایق‌ روستا - دیویی: 634.9564 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 4000 ریال - 964-7088-23-X انتخاب
9- علف‌های هرز مزارع گندم ایران
نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 581.6520955 - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 17000 ریال - 8 -35-6598-964 انتخاب
10- مبارزه با علفهای هرز و کنترل آنها
نويسنده:محسن ریوند - نشر مشاهیر - دیویی: 632.5 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 12000 ریال - 5 -41-6855-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2