لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(270)
چاپ مجدد (145)
تالیف (310)
ترجمه (105)
تهران (275)
شهرستان (140)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (57)

تعداد یافت شده (415) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روان‌شناسی ورزشی: راهنمای مربیان
نويسنده:راینز مارتنز ؛ مترجم:محمد خبیری - بامداد کتاب - دیویی: 796.077 - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 249000 ریال - 9 -36-8131-964-978 انتخاب
2- حدیث ورزش و تربیت بدنی
نويسنده:محمدعلی کریمی - کانون علم و دین - دیویی: 297.218 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 8 -11-6903-964 انتخاب
3- اصول سازمان و مدیریت ورزشی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:مهوش نوربخش - علم و حرکت - دیویی: 796.069 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 225000 ریال - 6 -18-5543-600-978 انتخاب
4- اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی
نويسنده:حسن خلجی ؛ نويسنده:عباس بهرام ؛ نويسنده:سیدمهدی آقاپور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 613.7 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 50000 ریال - 8 -191-530-964-978 انتخاب
5- مبانی تربیت بدنی و ورزش: کتاب برگزیده شاخه تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1381 - 1375
نويسنده:دبورا ووست ؛ مترجم:چارلزاوگاستس بوشر ؛ مترجم:احمد آزاد - قاصدک صبا - دیویی: 613.7 - 564 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 360000 ریال - 1 -06-5675-600-978 انتخاب
6- تربیت بدنی عمومی دانشجویان
نويسنده:حجت‌الله دارابی - بامداد کتاب - دیویی: 796.07 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 20000 ریال - 1 -99-2585-964-978 انتخاب
7- مبانی ورزش و گردشگری
نويسنده:علی نیک‌نام‌فر ؛ نويسنده:حجت حاتمی ؛ نويسنده:ابراهیم رزنگرز - زبان‌سرا - دیویی: 613.71 - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 7 -09-5530-964-978 انتخاب
8- دانستنی‌های ورزش
نويسنده:ملیکا حاتمی - هزاره ققنوس - دیویی: 796 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 4 -45-8792-964-978 انتخاب
9- آمادگی جسمانی برای همه
نويسنده:مهدی راثی‌اعتمادی ؛ نويسنده:سیدعباس بی‌نیاز ؛ نويسنده:محمود افشاردوست - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 613.7 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 56000 ریال - 2 -1650-10-964-978 انتخاب
10- تربیت ‌بدنی عمومی (1)
نويسنده:حسین علوی ؛ نويسنده:فرشاد غزالیان ؛ نويسنده:سقا فرج‌تبار - حفیظ - دیویی: 613.71 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 20000 ریال - 3 -41-8623-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 42