لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (27)
تالیف (51)
ترجمه (4)
تهران (44)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگاهی به تاریخ تربیت بدنی جهان
نويسنده:جواد کریمی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 613.709 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 150000 ریال - 4 -0170-01-964-978 انتخاب
2- تاریخ تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:محمدرضا اسمعیلی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 613.709 - 328 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 59500 ریال - 8 -331-530-964-978 انتخاب
3- نگاهی بر منتخب ورزش‌ها در ایران و جهان
نويسنده:محمد احمدی - رستم و سهراب - دیویی: 796.09 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3 -42-5325-600-978 انتخاب
4- مبانی فقهی و حقوقی ورزش
نويسنده:احمدرضا خزایی‌ - عصر ونوشه - دیویی: 297.379 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 11000 ریال - 964-95338-0-X انتخاب
5- داستان ورزش غرب (سیر تحول تاریخی و فرهنگی ورزش غرب)
نويسنده:اسماعیل شفیعی‌سروستانی ؛ ويراستار:پریوش دانش‌نیا - هلال - دیویی: 796.094 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 60000 ریال - 2 -44-6938-964 انتخاب
6- تاریخ تربیت بدنی
نويسنده:سپیده قطنیان ؛ نويسنده:کاملیا احمدی ؛ نويسنده:فریده ندیمی - الماس دانش - دیویی: 613.709 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 130000 ریال - 6 -165-189-600-978 انتخاب
7- رشته‌های ورزشی نوین در ایران (تاریخچه و قوانین)
نويسنده:جعفرصادق محمدزاده - طنین دانش - دیویی: 796.09 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 5 -2-94965-600-978 انتخاب
8- آشنایی با تاریخچه و قوانین برخی از رشته‌های ورزشی
نويسنده:شراره اکابری ؛ نويسنده:فاطمه فرزان‌فرد - جهان کتاب - دیویی: 796.09 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 6 -62-6732-600-978 انتخاب
9- تاریخ تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:الهام فرهادفر ؛ ويراستار:سارا روغنی - بامداد کتاب ،نشر ورزش - دیویی: 613.709 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 75000 ریال - 4 -021-206-964-978 انتخاب
10- داستان ورزش غرب (سیر تحول تاریخی و فرهنگی ورزش غرب)
نويسنده:اسماعیل شفیعی‌سروستانی ؛ ويراستار:پریوش دانش‌نیا - هلال - دیویی: 796.094 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 40000 ریال - 2 -44-6938-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6