لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(213)
چاپ مجدد (106)
تالیف (237)
ترجمه (82)
تهران (241)
شهرستان (78)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (43)

تعداد یافت شده (319) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی مدیریت ورزشی
نويسنده:رابرت ویلسون ؛ نويسنده:مارک پیکرز ؛ مترجم:علیرضا امیدی - دانشگاه شهرکرد - دیویی: 796.069 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 140000 ریال - 3 -25-7997-600-978 انتخاب
2- مدیریت مسابقات و رویدادهای ورزشی
نويسنده:ناهید اتقیاء - دانشگاه الزهراء (س) - دیویی: 796.069 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 0 -74-6366-964 انتخاب
3- مدیریت استراتژیک در سازمان‌های ورزشی
نويسنده:اسفندیار خسروی‌زاده ؛ نويسنده:مهرزاد حمیدی ؛ ويراستار:محمود گودرزی - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - دیویی: 796.069 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -0-92882-600-978 انتخاب
4- مدیریت ورزشی: راهنمای مدیران، مربیان و معلمان ورزش
نويسنده:لاری لیث ؛ نويسنده:هاشم کوزه‌چیان - دانش افروز - دیویی: 796.077 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 964-7111-07-X انتخاب
5- اصول و مبانی مدیریت در سازمان‌های ورزشی
نويسنده:مرتضی دوستی - بامداد کتاب - دیویی: 796.069 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 5 -33-2585-964-978 انتخاب
6- راهنمای حمایت مالی در ورزش
نويسنده:نوشین بنار ؛ نويسنده:حمیده فتح‌الله‌زاده - حتمی - دیویی: 796.0698 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 60000 ریال - 3 -02-6904-600-978 انتخاب
7- برندهای ورزشی
نويسنده:پاتریک بوشه ؛ نويسنده:دیتر هیلایرت ؛ نويسنده:گویلوم بودت - حتمی،شرکت جازیکا - دیویی: 796.0688 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 175000 ریال - 5 -002-355-600-978 انتخاب
8- مدیریت سازمان‌های ورزشی
نويسنده:لقمان کشاورز ؛ نويسنده:ابوالفضل فراهانی - اندیشه‌های حقوقی - دیویی: 796.069 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 6 -4-91189-600-978 انتخاب
9- بازاریابی سازمان‌های ورزشی المپیک
نويسنده:آلن فران ؛ نويسنده:لوئیجینو توریجیانی ؛ مقدمه:لوپ چپلت - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین - دیویی: 338.4379606 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 190000 ریال - 2 -4930-10-964-978 انتخاب
10- زبان تخصصی مدیریت ورزشی: اصول، مفاهیم و کاربردها: انگلیسی - فارسی
نويسنده:محسن حلاجی ؛ نويسنده:بیژن عباسی - بامداد کتاب - دیویی: 428.64 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 100 نسخه - 200000 ریال - 0 -42-8131-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32