لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(243)
چاپ مجدد (117)
تالیف (262)
ترجمه (98)
تهران (274)
شهرستان (86)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (44)

تعداد یافت شده (360) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی
نويسنده:جوزف بیکر ؛ نويسنده:استیو کابلی ؛ نويسنده:یورگ شورر - علوم ورزشی - دیویی: 796 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 175000 ریال - 0 -61-6467-600-978 انتخاب
2- راهنمای عملی آموزش مدیریت ورزشی
نويسنده:دینا جنتایل ؛ مترجم:مریم ملائی‌کوهی ؛ مترجم:مسعود ایمان‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل - دیویی: 796.069 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 90000 ریال - 9 -2146-10-964-978 انتخاب
3- مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)
نويسنده:راسل هوی ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ نويسنده:هانس وستربیک - علم و حرکت - دیویی: 796.069 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 185000 ریال - 3 -35-5543-600-978 انتخاب
4- مدیریت هوشمند در ورزش
نويسنده:محمد کاظم - فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 796.069 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 8 -729-422-964 انتخاب
5- کاربرد مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
نويسنده:پریوش نوربخش ؛ ويراستار:مهوش نوربخش - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 796.069 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 8 -072-355-600-978 انتخاب
6- مدیریت رویدادهای ورزشی
نويسنده:کریستوفر گرینول ؛ نويسنده:لیث‌ان‌دنزی بوسل ؛ نويسنده:دیوید شانک - حتمی،شرکت جازیکا - دیویی: 796.069 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 225000 ریال - 6 -021-355-600-978 انتخاب
7- مقدمه‌ای بر بازاریابی ورزشی
نويسنده:باب استوارت ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ مترجم:فرشاد تجاری - سناگستر - دیویی: 796.0681 - 436 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 340000 ریال - 8 -46-8466-600-978 انتخاب
8- مدیریت سازمانهای ورزشی
نويسنده:نصرالله سجادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 796.06 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1388 - 30500 ریال - 5 -105-530-964-978 انتخاب
9- راهنمای پایان‌نامه (با تاکید بر مدیریت ورزشی): طرح مقدماتی پایان‌نامه (پروپوزال نویسی)، تدوین پایان‌نامه، دفاع از پایان‌نامه ...
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش - دیویی: 001.42 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 110000 ریال - 7 -37-5796-600-978 انتخاب
10- مدیریت سازمان‌های ورزشی
نويسنده:موسی خرم‌اصل ؛ نويسنده:هوشنگ اسدزاده - آفتاب گیتی - دیویی: 796.069 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 2 -0-99709-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 36