لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (10)
تالیف (40)
ترجمه (2)
تهران (28)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول بازی و ورزش‌های دبستانی
نويسنده:معصومه حبیبیان ؛ ويراستار:سیدجعفر موسوی - مهر ساجده - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 5 -25-8110-964 انتخاب
2- روش تدریس تربیت بدنی (مفاهیم و کاربردها)
نويسنده:رضا امیری ؛ نويسنده:شهرام عظیمی - راز نهان - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -421-258-600-978 انتخاب
3- تربیت بدنی و ورزش در مدارس
نويسنده:سعید پیروزان ؛ نويسنده:حسین حسینی ؛ نويسنده:فاطمه سمائی‌نیا - خمسه النجباء (ع) - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 3 -9-91170-600-978 انتخاب
4- تربیت بدنی و ورزش در مدارس
نويسنده:بتول مشرف‌جوادی ؛ ويراستار:شهناز خانلو - مرکز نشر دانشگاهی - 132 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 1000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
5- درس تربیت بدنی در مدارس
نويسنده: واحدپژوهش‌وتحقیق - وزارت آموزش و پرورش، اداره کل تربیت بدنی - 79 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 5000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
6- تربیت بدنی و ورزش در مدارس
نويسنده:بتول مشرف‌جوادی ؛ ويراستار:شهناز خانلو - مرکز نشر دانشگاهی - 130 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 3000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
7- تربیت بدنی در مدارس
گردآورنده:اسکندر رحیمی‌ارسنجانی ؛ ويراستار:فریبا منصوری ؛ ويراستار:اطلس اثنی‌عشری - دانشگاه شیراز - 239 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 9 -316-462-964 انتخاب
8- متداولترین آسیب‌های ورزشی مدارس و ایمنی و بهداشت زمین‌های ورزشی
نويسنده:حسین شایان‌مقدم - آوای دانش‌گستر - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 40000 ریال - 2 -62-2557-964-978 انتخاب
9- کتاب معلم درس تربیت بدنی: رویکردی نو در تربیت بدنی سه ساله اول دوره اول متوسطه
نويسنده:عسگر ملکی‌بیرجندی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 9 -0532-08-964-978 انتخاب
10- مربی موفق
نويسنده:راینز مارتنز ؛ مترجم:رضا سهیلی ؛ ويراستار:حبیب نصیرچرمچی - آستان‌ قدس‌رضوی‌، شرکت‌به‌نشر - 704 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 1 -1045-02-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5