لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (10)
تالیف (42)
ترجمه (3)
تهران (29)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب کار دانش‌آموز: مبانی تربیت بدنی (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تربیت‌بدنی‌پسران - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 12000 نسخه - 2740 ریال - 0 -024-348-964 انتخاب
2- خلاقیت و پیشرفت ورزشی دانش‌آموزان
نويسنده:زهرا فلاحی ؛ نويسنده:نرجس لطیفی ؛ ويراستار:نصرت فلاحی - آوای ظهور - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 70000 ریال - 7 -00-7956-600-978 انتخاب
3- فنون ویژه تدریس درس تربیت بدنی (با نگاهی به جشنواره الگوهای برتر تدریس)
نويسنده:رضا اسماعیلی‌زین‌آباد - نگاران سبز - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -6-97273-600-978 انتخاب
4- تربیت بدنی در آموزش و پرورش
نويسنده:فریبا سلاطی ؛ نويسنده:مهدی مومن‌زاده ؛ ويراستار:حامد آزاد - حریم دانش - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -88-2706-964-978 انتخاب
5- تربیت بدنی، ورزش و بازیهای دبستانی (با معرفی بازیها و کاربرد وسیع آن در تمام مقاطع)
نويسنده:میترا رضایی ؛ ويراستار:هدایت‌الله ستوده - ندای آریانا - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 600 نسخه - 15000 ریال - 8 -5-95634-964 انتخاب
6- کتاب کار دانش‌آموز: مبانی تربیت بدنی (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
نويسنده:محسن حلاجی - میرزای شیرازی - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7500 نسخه - 2500 ریال - 7 -38-6623-964 انتخاب
7- تربیت بدنی در مدارس
نويسنده:غلامرضا اسماعیلی ؛ نويسنده:بنیامین اسماعیلی ؛ نويسنده:حسن خوافی - خاطره - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 9 -075-256-600-978 انتخاب
8- تربیت بدنی در مدارس
گردآورنده:اسکندر رحیمی‌ارسنجانی ؛ ويراستار:فریبا منصوری ؛ ويراستار:اطلس اثنی‌عشری - دانشگاه شیراز - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 9 -316-462-964 انتخاب
9- روش تدریس تربیت بدنی (مفاهیم و کاربردها)
نويسنده:رضا امیری ؛ نويسنده:شهرام عظیمی - راز نهان - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -421-258-600-978 انتخاب
10- ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس: پیشنهادهایی برای رفع مشکلات و استفاده بهینه از فضاها...
نويسنده:علیرضا فارسی ؛ نويسنده:سیدحجت زمانی‌ثانی ؛ ويراستار:فروغ کاظمی - دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 8 -225-457-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5