لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (11)
تالیف (45)
ترجمه (3)
تهران (31)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (48) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانش ورزش در مدارس
نويسنده:مهدی شرافت - راز نهان - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 29000 ریال - 5 -56-6352-600-978 انتخاب
2- اصول بازی و ورزش‌های دبستانی
نويسنده:معصومه حبیبیان ؛ ويراستار:سیدجعفر موسوی - مهر ساجده - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 5 -25-8110-964 انتخاب
3- ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس: پیشنهادهایی برای رفع مشکلات و استفاده بهینه از فضاها...
نويسنده:علیرضا فارسی ؛ نويسنده:سیدحجت زمانی‌ثانی ؛ ويراستار:فروغ کاظمی - دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 8 -225-457-964-978 انتخاب
4- متداولترین آسیب‌های ورزشی مدارس و ایمنی و بهداشت زمین‌های ورزشی
نويسنده:حسین شایان‌مقدم - آوای دانش‌گستر - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 40000 ریال - 2 -62-2557-964-978 انتخاب
5- روش تدریس تربیت بدنی
نويسنده:محسن شفیعی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 5 -08-2651-964-978 انتخاب
6- تربیت بدنی در مدارس
نويسنده:غلامرضا اسماعیلی ؛ نويسنده:بنیامین اسماعیلی ؛ نويسنده:حسن خوافی - خاطره - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 9 -075-256-600-978 انتخاب
7- کتاب کار دانش‌آموز: مبانی تربیت بدنی (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
نويسنده:محسن حلاجی - میرزای شیرازی - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7500 نسخه - 2500 ریال - 7 -38-6623-964 انتخاب
8- تربیت بدنی و ورزش در مدارس
نويسنده:بتول مشرف‌جوادی ؛ ويراستار:شهناز خانلو - مرکز نشر دانشگاهی - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 3000 نسخه - 4800 ریال - 3 -0345-01-964 انتخاب
9- تربیت بدنی در آموزش و پرورش
نويسنده:فریبا سلاطی ؛ نويسنده:مهدی مومن‌زاده ؛ ويراستار:حامد آزاد - حریم دانش - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -88-2706-964-978 انتخاب
10- تربیت‌بدنی مقدماتی: ویژه دانش‌آموزان متوسطه
نويسنده:سیدقاسم حسینی ؛ نويسنده:مسعود گلپایگانی - نامه‌ی پارسی - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 3500 نسخه - 325000 ریال - 5 -30-6183-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5