لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (10)
تالیف (40)
ترجمه (3)
تهران (28)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول بازی و ورزش‌های دبستانی
نويسنده:معصومه حبیبیان ؛ ويراستار:سیدجعفر موسوی - مهر ساجده - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 5 -25-8110-964 انتخاب
2- روش‌های آموزش و تدریس در تربیت بدنی
نويسنده:وحید بخشعلی‌پور ؛ نويسنده:سیاوش خداپرست‌سرشکه - شمال پایدار (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمال پایدار) - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -40-8448-600-978 انتخاب
3- مربی موفق
نويسنده:راینز مارتنز ؛ مترجم:رضا سهیلی ؛ ويراستار:حبیب نصیرچرمچی - آستان قدس رضوی‌، شرکت به نشر - 704 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 1 -1045-02-964-978 انتخاب
4- ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس
نويسنده:علیرضا فارسی ؛ نويسنده:سیدحجت زمانی‌ثانی - دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 1 -224-457-964-978 انتخاب
5- روش‌های آموزش تربیت بدنی با رویکردی نوین
نويسنده:مجتبی پریدری ؛ ويراستار:مهدی صادقی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 7 -80-7356-600-978 انتخاب
6- تربیت‌ بدنی، ورزش و بازیهای دبستانی (با معرفی بازیها و کاربرد وسیع آن در تمام مقاطع)
نويسنده:میترا رضایی ؛ ويراستار:هدایت‌الله ستوده - ندای آریانا - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 8 -5-95634-964 انتخاب
7- بازی‌های دبستانی: روشهای نوین آموزش مفاهیم بازی (فضای باز و بسته)
نويسنده:مهرانگیز دارابی ؛ نويسنده:زهرا شامانیان - نشر استادیار (وابسته به موسسه تحقیقاتی دانشیار) - 110 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 8900 ریال - 5 -17-7783-964 انتخاب
8- تربیت بدنی در مدارس (مجموعه مقالات)
نويسنده:جواد آزمون ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 8 -98-5796-600-978 انتخاب
9- ساعت پویا در مدارس
نويسنده:مهدی صابری - پرستاران جوان - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 15500 ریال - 7 -53-7990-600-978 انتخاب
10- روش تدریس تربیت بدنی
نويسنده:محسن شفیعی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 5 -08-2651-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5