لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(232)
چاپ مجدد (133)
تالیف (225)
ترجمه (140)
تهران (269)
شهرستان (96)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (32)

تعداد یافت شده (365) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران
نويسنده:سیدعلی کشاورز ؛ ويراستار:مژگان کمپانی ؛ ويراستار:شهناز خانلو - آییژ - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 5 -000-970-964 انتخاب
2- زمان‌بندی تغذیه برای رسیدن به اوج عملکرد ورزشی: تغذیه مناسب، زمان مناسب، نتایج مناسب
نويسنده:هایدی اسکولنیک ؛ نويسنده:آندرنا چرنوس ؛ مترجم:معصومه حسینی - حتمی،شرکت جازیکا - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 195000 ریال - 6 -82-5751-600-978 انتخاب
3- تغذیه قدرتی برای بدنسازان
نويسنده:سوزان کلاینر ؛ مترجم:جواد گروهی - موسسه انتشارات تلاش - 334 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 8 -59-5750-964 انتخاب
4- تربیت بدنی عمومی 2
نويسنده:ایمان صفایی ؛ نويسنده:کاظم چراغ‌بیرجندی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 9 -2836-10-964-978 انتخاب
5- راهبردهای تغذیه‌ای در فعالیت‌های ورزشی و کنترل وزن
نويسنده:عباسعلی گائینی - بامداد کتاب - 406 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 9 -58-8131-964 انتخاب
6- تغذیه علمی و قدرتی برای ورزشکاران
نويسنده:سوزان کلاینر ؛ نويسنده:مگی گرین‌وود-رابینسون ؛ مترجم:نازیلا رستمی - معیار علم - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 964-6651-50-X انتخاب
7- مکمل‌های تغذیه‌ای در ورزش: مکمل‌های افزایش حجم عضلانی، کاهش وزن و افزایش عملکرد ورزشی
گردآورنده:الهام احرام‌پوش ؛ گردآورنده:رضا همایونفر - کوشامهر - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -120-974-964-978 انتخاب
8- اصول تغذیه سالم در ورزشکاران (ارزیابی اختلالهای تغذیه‌ای - تشخیص - درمان)
نويسنده:خواکین دوسیل ؛ مترجم:توحید مبهوت‌مقدم ؛ مترجم:امیر مقدم - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 99000 ریال - 2 -1981-02-964-978 انتخاب
9- تغذیه برای ورزشکاران
نويسنده:علیرضا براری ؛ نويسنده:محمدرضا مشایخ ؛ ويراستار:جبار بشیری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 4 -98-2585-964-978 انتخاب
10- تربیت ‌بدنی عمومی 1 و 2
نويسنده:مهران قهرمانی ؛ نويسنده:سارا کربلایی‌فر ؛ نويسنده:یوسف پرهوده - علوم ورزشی - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 150000 ریال - 3 -73-6467-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 37