لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(243)
چاپ مجدد (139)
تالیف (236)
ترجمه (146)
تهران (280)
شهرستان (102)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (382) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:شهناز بمبئی‌چی - نور علم - دیویی: 613 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2 -28-2728-964-978 انتخاب
2- اصول تغذیه ورزشی
نويسنده:فاطمه یوسف‌یعقوبی ؛ ويراستار:غلامرضا نیکنام - حور شرق - دیویی: 613.2024796 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 6 -15-5124-600-978 انتخاب
3- ورزش و تغذیه
نويسنده:کامران تیموری - آرمان برتر - دیویی: 613.2088796 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4000 نسخه - 8000 ریال - 7 -02-8506-964 انتخاب
4- ورزش و تغذیه
نويسنده:مسعود انصاری‌پور ؛ نويسنده:سیمین وثوق ؛ ويراستار:مهدی خزعلی - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان،اباصالح،پاک‌سمن - دیویی: 613.2024796 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 8 -574-460-964 انتخاب
5- تربیت ‌بدنی عمومی 1 و 2
نويسنده:مهران قهرمانی ؛ نويسنده:سارا کربلایی‌فر ؛ نويسنده:یوسف پرهوده - علوم ورزشی - دیویی: 613.71076 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 175000 ریال - 3 -73-6467-600-978 انتخاب
6- تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران
نويسنده:احمد ترک‌فر - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز،آوند اندیشه - دیویی: 613.20224796 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 2 -0066-10-964-978 انتخاب
7- تمرین و تغذیه در بسکتبال
مترجم:حمیدرضا سلیمی ؛ مترجم:محمد مشهدی ؛ ويراستار:زهرا بهرامی - علویون - دیویی: 796.32307 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -39-6204-600-978 انتخاب
8- رژیم غذایی برای بدنسازان
نويسنده:مسعود نقی‌زاده‌بائی - شرکت به نشر - دیویی: 641.5638 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 5500 ریال - 8 -243-333-964 انتخاب
9- تنظیم برنامه غذایی در ورزشکاران
نويسنده:علیرضا باقری ؛ نويسنده:امید باقری ؛ نويسنده:محمدرضا باقری‌ - کمال‌ الملک - دیویی: 613.2024796 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -3-98209-600-978 انتخاب
10- راهبردهای تغذیه‌ای در فعالیت‌های ورزشی و کنترل وزن
نويسنده:عباسعلی گائینی - بامداد کتاب - دیویی: 613.2024796 - 406 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 9 -58-8131-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 39