لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(239)
چاپ مجدد (136)
تالیف (232)
ترجمه (143)
تهران (275)
شهرستان (100)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (375) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توسعه دانش در پرورش اندام: پایه‌شناسی داروها در پرورش اندام
نويسنده:بابک نیری ؛ نويسنده:رضا نوری‌زاده - سلسله - 160 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -074-242-964-978 انتخاب
2- تغذیه ورزشی (ویژه کسب مدال طلا)
نويسنده:گلن کاردول ؛ مترجم:عباسعلی گائینی ؛ مترجم:رضا نوری - حتمی - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 125000 ریال - 2 -51-5751-600-978 انتخاب
3- غذاهای نیروزا جایگزین دوپینگ (بانضمام معرفی مکمل‌های جدید)
نويسنده:میشائیل هام ؛ مترجم:محمدرضا مباشر ؛ ويراستار:پژمان محمدعلی‌نژاد - علم و ورزش - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -039-449-964 انتخاب
4- تغذیه ورزشی پیشرفته
نويسنده:دن بناردوت ؛ مترجم:محسن ثالثی ؛ مترجم:حمیدرضا صادقی‌پور - علم و حرکت،نشر آونگ - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -65-5543-600-978 انتخاب
5- رژیم غذایی برای بدنسازان
نويسنده:مسعود نقی‌زاده‌بایی ؛ ويراستار:مرضیه حسینی‌نژاد - شرکت به نشر - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3300 نسخه - 4500 ریال - 2 -618-333-964 انتخاب
6- تغذیه علمی و قدرتی برای ورزشکاران
نويسنده:سوزان کلاینر ؛ نويسنده:مگی گرین‌وود-رابینسون ؛ مترجم:نازیلا رستمی - معیار علم - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 964-6651-50-X انتخاب
7- کتاب بزرگ بدنسازی
نويسنده:خشایار فخریان - شهریور،سوده - 392 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3200 نسخه - 35000 ریال - 9 -8-90949-964 انتخاب
8- تغذیه صحیح برای ورزشکاران
نويسنده:پژمان رضایی ؛ نويسنده:محمدباقر ملجایی ؛ زيرنظر:سیدمرتضی صفوی - حروفچین - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 1 -3-93938-600-978 انتخاب
9- تغذیه ورزشی در گروه‌های ویژه
نويسنده:لوییز برک ؛ نويسنده:ویکی دیکین ؛ مترجم:محمد حضوری - آییژ - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 4 -308-970-964-978 انتخاب
10- کاهش وزن در رشته‌های ورزشی وزنی
نويسنده:بهمن میرزایی ؛ نويسنده:حمیدرضا قزلسفلو - کمیته المپیک جمهوری اسلامی ایران - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 4 -64-5605-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38