لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (2)
تالیف (10)
ترجمه (7)
تهران (14)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنیکهای بین‌المللی تای‌چی‌چوان
نويسنده: فدراسیون‌جهانی‌ووشو ؛ مترجم:شکوفه دیوانی ؛ باهمكاري:محسن محمدی - موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - دیویی: 796.8155 - 368 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 26500 ریال - 964-7450-32-X انتخاب
2- تمرینات سری معبد شائولین (هنرهای هفتاد و دوگانه شائولین کونگ فو)
نويسنده:توحید اسدیان - نشاء - دیویی: 796.8159 - 96 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 ریال - 8 -3-91819-964 انتخاب
3- 18 روش مبارزه‌ای شائولین کونگ‌فو
نويسنده:توحید اسدیان - نشاء - دیویی: 796.8159 - 110 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4800 ریال - 1 -1-91819-964 انتخاب
4- تکنیکهای بین‌المللی تای چی چوان
نويسنده: فدراسیون‌جهانی‌ووشو ؛ مترجم:شکوفه دیوانی ؛ باهمكاري:محسن محمدی - پیام ورزش،موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - دیویی: 796.8155 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 ریال - 0 -33-6665-964 انتخاب
5- تکنیکهای بین‌المللی تای چی چوان
نويسنده: فدراسیون‌جهانی‌ووشو ؛ مترجم:شکوفه دیوانی ؛ باهمكاري:محسن محمدی - موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور،پیام ورزش - دیویی: 796.8155 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 15000 ریال - 0 -33-6665-964 انتخاب
6- چیای: پیشرفته‌ترین هنر رزمی جهان
نويسنده:مجید کردزاده - جامعه - دیویی: 796.8155 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 7000 ریال - 7 -03-5705-964 انتخاب
7- تکنیکهای بین‌المللی تای‌ چی‌ چوان
نويسنده:شکوفه دیوانی ؛ ويراستار:سهیلا قاضی‌زاده - آفرینش - دیویی: 796.8155 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 35000 ریال - 8 -15-2755-964-978 انتخاب
8- "شائولین ووشو" مجموعه‌ای کامل از تلفظ تکنیکها و تاکتیکها در سبکهای مختلف درونی و بیرونی
نويسنده:سیدامیر ساعدی - امیر ساعدی - دیویی: 796.8153 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 22000 ریال - 3 -7525-06-964 انتخاب
9- آموزش و راهنمای کامل ووشو (تاریخچه، آموزش و معرفی سبکهای اصلی ووشو)
نويسنده:محسن احمدی - نشر معیار اندیشه - دیویی: 796.8155 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 14000 ریال - 964-6617-45-X انتخاب
10- فرمهای پایه و استاندارد ووشو
نويسنده: انستیتوتحقیقات‌ووشوچین ؛ مترجم:توحید اسدیان - نشر نشا - دیویی: 796.8155 - 304 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 12000 ریال - 0 -33-7058-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2