لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (54)
تالیف (60)
ترجمه (37)
تهران (45)
شهرستان (52)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (97) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درمان چاقی شکمی بی‌ضرر و آسان
نويسنده:مبین گنجی ؛ نويسنده:محمد پورفخاران - یاران قلم - دیویی: 613.25 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 9 -75-2545-964-978 انتخاب
2- تناسب اندام و روشهای کوچک کردن شکم
نويسنده:شهناز چوپانکاره - فیروزه‌ای - دیویی: 613.25 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 38000 ریال - 6 -6-91336-600-978 انتخاب
3- چگونه اندام موزون داشته باشیم؟ شکم خود را کوچک کنید
گردآورنده:نورالسادات دستغیب - مهرنورا - دیویی: 613.25 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 10000 ریال - 6 -05-6129-964 انتخاب
4- تناسب اندام و روشهای کوچک کردن شکم
نويسنده:شهناز چوپانکاره - راهیان سبز - دیویی: 613.25 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 9500 ریال - 2 -11-5637-964 انتخاب
5- 60 نکته برای داشتن شکم صاف
نويسنده:آن دوفور ؛ مترجم:مرضیه ابوالفتح‌زاده - معیار علم - دیویی: 613.71 - 144 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 95000 ریال - 3 -47-5461-600-978 انتخاب
6- رازهای کوچک کردن شکم
نويسنده:علی نیازی - هنرسرای اندیشه - دیویی: 613.71 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 4 -80-7457-964-978 انتخاب
7- تمرین‌های عضلات شکم
نويسنده:کریستوفر نورریز ؛ مترجم:محمدحسین علیزاده ؛ مترجم:شاهد علیزاده - بامداد کتاب - دیویی: 613.711 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 45000 ریال - 9 -04-2585-964 انتخاب
8- تناسب اندام و روشهای کوچک کردن شکم
نويسنده:شهناز چوپانکاره - کیهان اندیشه - دیویی: 613.25 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6000 ریال - 964-94748-2-X انتخاب
9- جدیدترین روشهای کوچک‌ کردن شکم
نويسنده:افشین تاج‌دینی ؛ زيرنظر:محمد سرافرازیزدی - سخن توس - دیویی: 613.25 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 15000 ریال - 5 -1-95720-964 انتخاب
10- تناسب اندام و روشهای کوچک کردن شکم
نويسنده:شهناز چوپانکاره - الینا - دیویی: 613.25 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 5 -06-6328-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10