لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(128)
چاپ مجدد (97)
تالیف (225)
ترجمه (0)
تهران (192)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (225) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق: ازدواج - طلاق - دادگاه‌ها - خانواده - حضانت - قیم - نمونه چند اظهارنامه و دادخواست در دعاوی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.55016 - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 6000 ریال - 4 -64-5553-964 انتخاب
2- وضعیت حقوقی زوجه‌ی غایب مفقودالاثر در حقوق ایران: با مطالعه‌ی تطبیقی با فقه اسلامی
نويسنده:محمد سلطان‌بیگی - نامه خرد - دیویی: 346.55016 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 3 -0-95830-600-978 انتخاب
3- طلاق چرا؟!
نويسنده:سیدحسن اسعدی ؛ ويراستار:آسیه رحیمی ؛ ويراستار:سیده‌نگار اسعدی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 346.55015 - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 15000 ریال - 9 -204-451-964-978 انتخاب
4- قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق: ازدواج - طلاق - دادگاه‌ها - خانواده ...
به‌اهتمام:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.55016 - 280 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 31 سال 1396 - 90000 ریال - 7 -116-104-600-978 انتخاب
5- مجموعه مقررات ثبت ازدواج و طلاق
نويسنده:علی مظفری - آریان - دیویی: 347.0160955 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 30000 ریال - 5 -07-8747-964 انتخاب
6- زوجه و حق طلاق در حقوق ایران و فرانسه
نويسنده:صمد شورچه - ماهواره - دیویی: 346.550166 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 160000 ریال - 9 -179-459-600-978 انتخاب
7- اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
نويسنده:سیدمهدی جلالی - خرسندی - دیویی: 346.550166 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 185000 ریال - 6 -000-114-600-978 انتخاب
8- مبانی فقهی و حقوقی حیله در طلاق
نويسنده:محمدحسن بهدادفر ؛ نويسنده:ابراهیم صدیقی - سرافراز - دیویی: 297.36 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 5 -301-328-600-978 انتخاب
9- جایگاه بیمه طلاق در حقوق ایران
نويسنده:محسن علی‌نژاد ؛ نويسنده:زهرا علی‌نژاد ؛ ويراستار:ناهید فرامرزی - قانون یار - دیویی: 306.89095 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 270000 ریال - 0 -003-229-622-978 انتخاب
10- نکات کاربردی حقوق خانواده در محاکم قضایی (به زبان ساده)
نويسنده:رضا کاظمی - کاظمی - دیویی: 346.55015 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 60000 ریال - 8 -3-93054-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23