لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(166)
چاپ مجدد (466)
تالیف (414)
ترجمه (218)
تهران (601)
شهرستان (31)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (632) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش ویولن سوزوکی: سه جلد در یک مجموعه = Suzuki violin method
به‌اهتمام:علی برلیانی - چنگ - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 3 -23-802603-0-979 انتخاب
2- آموزش مقدماتی ویلن
نويسنده:روح‌الله خالقی ؛ مصحح:آزاده شمس ؛ مصحح:بهرنگ آزاده - تصنیف - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 85000 ریال - انتخاب
3- نغمه‌های جاویدان 1: چهار مضراب‌ها و قطعات آوازی پرویز یاحقی
نويسنده:پرویز یاحقی ؛ نويسنده:فرشید فرهمند‌حسن‌زاده - فرشید فرهمند‌حسن‌زاده - 126 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 3 -103-69850-0-979 انتخاب
4- روش آموزش ویولن
نويسنده:ماتیو کریک‌بوم ؛ مترجم:سیاوش ظهیرالدینی - چنگ - 50 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 1 -69-6341-964 انتخاب
5- بیست اتود (برای ویولن) اپوس 32: (بیست اتود برای دوبل نت‌ها)
نويسنده:هانس زیت ؛ به‌اهتمام: نشر نای و نی - نای و نی - 32 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 130000 ریال - 8 -77-802609-0-979 انتخاب
6- کنسرتوهای ساده و کوچک برای ویولن: آثاری از ویوالدی، کوشلر، ریدینگ، پرتنف، زایتس ...
گردآورنده:علی برلیانی - چنگ - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -64-6341-964 انتخاب
7- روش آموزش ویولن
نويسنده:ماتیو کریک‌بوم ؛ به‌اهتمام:سیاوش ظهیرالدینی ؛ مترجم: واحد آموزش و پژوهش موسیقی انتشارات چنگ - چنگ - 48 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1392 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 2 -69-6341-964-978 انتخاب
8- رپرتوار برای ویولن نسخه‌های 2008 تا 2015 سطح 4 و 5
نويسنده:کاوه کشاورز - مانوش - 82 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -6-9014576-0-979 انتخاب
9- دوره‌های ویولن ردیف استاد ابوالحسن صبا: دوره سه جلدی
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ ويراستار:مجید وطنیان - صفی‌ علیشاه - 172 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2200 نسخه - 48000 ریال - 6 -98-5626-964 انتخاب
10- دستور مقدماتی ویلن: کتاب سوم، هنرستان موسیقی
نويسنده:روح‌الله خالقی ؛ بازنويسي:حسن خدائی‌نیا - نای و نی - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 5 -07-802609-0-979 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 64