لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (38)
تالیف (37)
ترجمه (40)
تهران (73)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فلسفه هگل
نويسنده:والترترنس استیس ؛ مترجم:حمید عنایت - شرکت سهامی کتابهای جیبی - دیویی: 193 - 408 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 4 -038-303-964-978 انتخاب
2- شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل
نويسنده:جان پلامناتس ؛ مترجم:حسین بشیریه - نشر نی - دیویی: 193 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 170000 ریال - 5 -024-312-964-978 انتخاب
3- شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل
نويسنده:جان پلامناتس ؛ مترجم:حسین بشیریه - نشر نی - دیویی: 193 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 22000 ریال - 4 -024-312-964 انتخاب
4- دفترهای فلسفی (دفترهای هگل)
نويسنده:ولادیمیرایلیچ لنین ؛ مترجم:حسن مرتضوی ؛ ويراستار:فرشیده اسدی - روزبهان - دیویی: 193 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 375000 ریال - 1 -041-174-600-978 انتخاب
5- از دولت اقتدار تا دولت عقل در فلسفه سیاسی مدرن
نويسنده:کمال پولادی - نشر مرکز - دیویی: 320.01 - 358 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 22000 ریال - 0 -576-305-964 انتخاب
6- درآمدی بر منطق هگل
نويسنده:اندی بلاندن ؛ مترجم:اسدالله کشاورزی - روزآمد - دیویی: 193 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 210000 ریال - 3 -23-6459-600-978 انتخاب
7- هگل و جامعه‌ی مدرن
نويسنده:چارلز تیلور ؛ مترجم:منوچهر حقیقی‌راد - نشر مرکز - دیویی: 193 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 195000 ریال - 1 -486-305-964-978 انتخاب
8- دانستنی‌های سیاست: گئورگ ویلهلم فریدریش هگل
نويسنده:جلال درخشه - دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دیویی: 193 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 0 -49-7508-964-978 انتخاب
9- گفتگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی: صیرورت، دیالکتیک و ایده‌آلیسم
نويسنده:حمید طالب‌زاده - هرمس - دیویی: 193 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 630000 ریال - 2 -009-456-600-978 انتخاب
10- خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی
نويسنده:دیوید شرمن ؛ مترجم:محمدمهدی اردبیلی ؛ مترجم:پیام ذوقی - رخ‌داد نو - دیویی: 193 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 3 -78-5625-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8