لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(323)
چاپ مجدد (317)
تالیف (463)
ترجمه (177)
تهران (382)
شهرستان (258)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (640) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جوان و ازدواج
نويسنده:احمد طهماسبی - نشر یاقوت - دیویی: 297.483 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 4500 ریال - 0 -22-7682-964 انتخاب
2- جوانان و ازدواج
نويسنده:احمد طهماسبی - نشر یاقوت - دیویی: 297.642 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 5000 ریال - 0 -22-7682-964 انتخاب
3- ازدواج، پاکدامنی
نويسنده:سیداسدالله یاوری - لوح محفوظ - دیویی: 297.725 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 ریال - 7 -96-6770-964 انتخاب
4- روابط موفق: 25 قانون مهم برای انتخاب مرد یا زن دلخواه خود بر اساس رابطه‌ای مبتنی بر عشق
نويسنده:باربارا دی‌انجلیس ؛ مترجم:بهناز روان‌آسا ؛ مترجم:کامران افشار - اسرار دانش - دیویی: 646.77 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 9500 ریال - 3 -05-7551-964 انتخاب
5- آمادگی و شرایط لازم برای ازدواج معیارهای انتخاب همسر: اشتباهات بزرگ در انتخاب همسر
نويسنده:سیداصغر ساداتیان ؛ نويسنده:ماهیار آذر - ما و شما - دیویی: 646.77 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 60000 ریال - 4 -58-8875-964-978 انتخاب
6- روابط موفق: 25 قانون مهم برای انتخاب مرد یا زن دلخواه خود بر اساس رابطه‌ای مبتنی بر عشق
نويسنده:باربارا دی‌انجلیس ؛ مترجم:بهناز روان‌آسا ؛ مترجم:کامران افشار - شباهنگ - دیویی: 646.78 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 35000 ریال - 3 -010-130-600-978 انتخاب
7- راهنمای زندگی ده فرمان برای ازدواج موفق: تحولی از خشم و خروشندگی به سوی مشارکت و زندگی مشترک
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:نغمه رحمانی - محراب دانش - دیویی: 158.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 38000 ریال - 2 -27-2758-964-978 انتخاب
8- مطلع مهر: راهکارهای جامع و کاربردی برای انتخاب همسر
نويسنده:امیرحسین بانکی‌پورفرد - حدیث راه عشق - دیویی: 297.725 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1389 - 25000 ریال - 4 -75-8775-964-978 انتخاب
9- مطلع مهر: راهکارهای جامع و کاربردی برای انتخاب همسر
نويسنده:امیرحسین بانکی‌پورفرد - حدیث راه عشق - دیویی: 297.725 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 37 سال 1389 - 25000 ریال - 4 -75-8775-964-978 انتخاب
10- مطلع مهر: راهکارهای جامع و کاربردی برای انتخاب همسر
نويسنده:امیرحسین بانکی‌پورفرد - حدیث راه عشق - دیویی: 297.725 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 39 سال 1389 - 25000 ریال - 4 -75-8775-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 64