لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (10)
تالیف (8)
ترجمه (13)
تهران (17)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از شکلها چه می‌دانی؟
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 516 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 4500 ریال - 1 -78-6413-964 انتخاب
2- قصه نقطه و خط
نويسنده:ملیحه بهرامی‌پارسا ؛ نقاش:فرناز دلیلی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 15000 نسخه - 3000 ریال - 0 -524-436-964 انتخاب
3- علاء‌الدین و چراغ جادو
مترجم:زهرا سعیدبهر - فرشتگان - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 10000 نسخه - 5000 ریال - 2 -02-6647-964 انتخاب
4- قصه‌های ریاضی: آشنایی با اشکال هندسی پایه، سطح شیبدار ...
نقاش:ناهید هاشمیان - نشر سنبله - دیویی: 510.7 - 12 صفحه - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 20000 نسخه - 800 ریال - 964-6702-18-X انتخاب
5- بچه‌ها، شکلها!
نويسنده:ایرن یاتس ؛ نقاش:جیل نیوتن ؛ مترجم:مجید عمیق - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 516 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 5 -279-417-964 انتخاب
6- دایره‌ها
نويسنده: میندل ؛ نويسنده:هاری سیتومر ؛ مترجم:فرزانه زنبقی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 793.8 - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 8 -226-300-964 انتخاب
7- ناقص، کامل: رسم و کامل کردن شکلها
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - پیام قلم - دیویی: 372 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 0 -17-6039-964 انتخاب
8- عکس برگردان: شکلها
مترجم:فرحناز یوسف‌زاده‌زنجانی - فرحناز یوسف‌زاده زنجانی - دیویی: 813 - 12 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3800 ریال - 964-350-705-X انتخاب
9- از شکلها چه می‌دانی؟
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 516 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 12000 نسخه - 3500 ریال - 1 -78-6413-964 انتخاب
10- بازی با شکلها
نويسنده:جیمز گاب ؛ مترجم:زهرا جزایری ؛ ويراستار:کتایون صدرنیا - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 372 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 15000 نسخه - 2000 ریال - 7 -931-432-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3