لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(148)
چاپ مجدد (178)
تالیف (161)
ترجمه (165)
تهران (309)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (326) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فلسفه هنر و زیبایی
نويسنده:ابوالحسن غفاری - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - دیویی: 701 - 446 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 360000 ریال - 0 -414-108-600-978 انتخاب
2- آشنایی با آرای متفکران درباره هنر: هنر و زیبایی در نظر متفکران جدید: مدرن و پست مدرن
نويسنده:محمد مددپور - سوره مهر - دیویی: 700.1 - 636 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 57000 ریال - 3 -943-471-964 انتخاب
3- آشنایی با آرای متفکران درباره هنر: هنر و زیبایی در نظر متفکران شرق
نويسنده:محمد مددپور - سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 700.1 - 424 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 2 -904-471-964 انتخاب
4- نقطه . خط . سطح
نويسنده:واسیلی کاندینسکی ؛ مترجم:پریسا محقق‌زاده ؛ ويراستار:مریم مدنی - مارلیک - دیویی: 701 - 144 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 70000 ریال - 3 -75-6130-964-978 انتخاب
5- چیستی هنر
نويسنده:آزوالد هنفلینگ ؛ مترجم:علی رامین - هرمس - دیویی: 701 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 70000 ریال - 0 -15-6641-964-978 انتخاب
6- آشنایی با آرای متفکران درباره هنر: هنر و زیبایی در نظر متفکران جدید: مدرن و پست مدرن
نويسنده:محمد مددپور - سوره مهر - دیویی: 700.1 - 600 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 99000 ریال - 7 -183-175-600-978 انتخاب
7- چیستی هنر: مجموعه مقالات
ويراستار:فرخ فتحی‌زاده‌ناصری - موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - دیویی: 701 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 14000 ریال - 9 -36-8168-964 انتخاب
8- پایه‌های هنر نو
نويسنده:تئووان دوزبورخ ؛ مترجم:عربعلی شروه - اسرار دانش - دیویی: 709.04 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 30000 ریال - 3 -70-7551-964 انتخاب
9- فرار به مهلکه: تمرین‌هایی در کار تئوریک
نويسنده:روزبه صدرآرا - نیماژ - دیویی: 111.85 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 260000 ریال - 7 -313-367-600-978 انتخاب
10- حقیقت و زیبایی: درس‌های فلسفه‌ی هنر
نويسنده:بابک احمدی - نشر مرکز - دیویی: 701 - 608 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1386 - 95000 ریال - 0 -115-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33