لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (88)
تالیف (9)
ترجمه (115)
تهران (119)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (124) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:محمدرضا افضلی - یزدا - دیویی: 702.8 - 252 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 120000 ریال - 3 -083-165-600-978 انتخاب
2- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:مسعود سپهر - سروش - دیویی: 702.8 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1389 - 40000 ریال - 7 -969-376-964-978 انتخاب
3- تکنیک‌های اولیه در نقاشی از مناظر
نويسنده:گرگ آلبرت ؛ نويسنده:راشل ولف ؛ مترجم:میترا خلیلی - زرین‌مهر - دیویی: 751.4 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 35000 ریال - 1 -43-8093-964 انتخاب
4- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:سعید آقایی - پرهام نقش - دیویی: 702.8 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 90000 ریال - 6 -8-91972-600-978 انتخاب
5- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:محمدرضا افضلی - یزدا - دیویی: 702.8 - 250 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 40000 ریال - 3 -083-165-600-978 انتخاب
6- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:نسیم منوچهرآبادی ؛ مقدمه:مهدی داودی - بادبادک - دیویی: 702.8 - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 125000 ریال - 8 -63-5817-600-978 انتخاب
7- طرح و شکل: کلاس مقدماتی من در باوهاوس
نويسنده:یوهانس ایتن ؛ مترجم:پیروز سیار - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 707 - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 40000 ریال - 1 -557-435-964 انتخاب
8- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:مسعود سپهر - سروش - دیویی: 702.8 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1387 - 25000 ریال - 4 -593-376-964-978 انتخاب
9- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:مسعود سپهر - سروش - دیویی: 702.8 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 12000 ریال - 3 -640-435-964 انتخاب
10- هنرمندان چگونه می‌بینند
نويسنده:پیتر جنی ؛ مترجم:محسن برآبادی ؛ ويراستار:ملیحه اسکندری - هنر نو،فرهنگسرای میردشتی - دیویی: 702.8 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 89000 ریال - 8 -2-94191-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13