لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (65)
تالیف (56)
ترجمه (70)
تهران (113)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (126) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب ایران: تاریخ هنر
نويسنده:حبیب‌الله آیت‌اللهی ؛ ويراستار:ایرج مهرگان - موسسه الهدی - دیویی: 709.55 - 378 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 18000 ریال - 0 -262-472-964 انتخاب
2- هنر سامانی و هنر غزنوی
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:اومبرتو شواتو ؛ نويسنده:آلسیو بمباچی - مولی - دیویی: 709.55 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 100000 ریال - 4 -11-5996-964-978 انتخاب
3- دیباچه‌ای بر هنر ایرانی اسلامی
نويسنده:مهناز شایسته‌فر - موسسه مطالعات هنر اسلامی،موزه هنرهای دینی امام علی (ع) - دیویی: 709.55 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 40000 ریال - 9 -33-5896-964 انتخاب
4- هنر نگارگری ایران (1313-1896/751-1350)
نويسنده:بزیل‌ویلیام رابینسون ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 18000 ریال - 5 -15-5996-964 انتخاب
5- تاریخ هنر باستان
نويسنده:یعقوب آژند ؛ ويراستار:فاطمه لشکری‌نژاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.0043 - 646 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 560000 ریال - 5 -738-530-964-978 انتخاب
6- تاریخ صنایع ایران بعدازاسلام
نويسنده:زکی محمدحسن ؛ مترجم:محمدعلی خلیلی - اقبال - دیویی: 745 - 337 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1366 - 1400 ریال - انتخاب
7- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) دوره‌های پیش از هخامنشی، هخامنشی و پارتی / اشکانی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 684 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 3 -788-445-964-978 انتخاب
8- هنر سلجوقی و خوارزمی
نويسنده:مارگریتا کاتلی ؛ نويسنده:لوئی هامبی ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 100000 ریال - 1 -12-5996-964-978 انتخاب
9- مختصر تاریخ هنر: ایران و جهان
نويسنده:جلیل ضیاء‌پور ؛ به‌اهتمام:محمدحسن اثباتی - اسلیمی - دیویی: 709 - 300 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 20000 ریال - انتخاب
10- اطلاعات عمومی هنر (درک عمومی هنر) مشتمل بر: مبانی تاریخی و فرهنگی هنرهای سنتی، مبانی باستان‌شناسی ...
نويسنده:حسین محسنی ؛ نويسنده:بهرام نفری - عفاف - دیویی: 707 - 360 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 18000 ریال - 1 -09-6826-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13