لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (1)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر سلجوقی و خوارزمی
نويسنده:مارگریتا کاتلی ؛ نويسنده:لوئی هامبی ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 7300 ریال - 0 -12-5996-964 انتخاب
2- آثار ایران
مترجم:عبدالحسن سروقدمقدم - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 709.55 - 295 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1365 - 900 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1