لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (27)
تالیف (11)
ترجمه (40)
تهران (49)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یونگ می‌گوید: مصاحبه‌ها و دیدارها
نويسنده:ویلیام مک‌گوایر ؛ نويسنده:ریچاردفرانسیس‌کرینگتون هال ؛ مترجم:سیروس شمیسا - قطره - دیویی: 150.195408 - 394 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 400 نسخه - 290000 ریال - 9 -835-119-600-978 انتخاب
2- با یونگ و هسه (دایره جادویی)
نويسنده:میگل سرانو ؛ مترجم:سیروس شمیسا - میترا - دیویی: 150.1954 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 23000 ریال - 4 -79-5998-964 انتخاب
3- کارل گوستاو یونگ و روانشناسی تحلیلی او
نويسنده:فربد فدائی ؛ ويراستار:علی‌حسین سازمند - دانژه - دیویی: 150.1954 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 1 -01-7932-964-978 انتخاب
4- دختر بابا: موهبت‌ها و مصیبت‌های دختر بابا بودن
نويسنده:مورین مرداک ؛ مترجم:ساره سرگلزایی ؛ ويراستار:کیانوش کمانگر - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 306.8742 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 9 -69-6268-600-978 انتخاب
5- یونگ
نويسنده:ریچارد بیلسکر ؛ مترجم:حسین پاینده - طرح نو - دیویی: 150.1954092 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 18500 ریال - 5 -048-489-964 انتخاب
6- یونگ می‌گوید: مصاحبه‌ها و دیدارها
نويسنده:ویلیام مک‌گوایر ؛ نويسنده:ریچاردفرانسیس‌کرینگتون هال ؛ مترجم:سیروس شمیسا - قطره - دیویی: 150.195408 - 394 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 310000 ریال - 9 -835-119-600-978 انتخاب
7- خودآموز یونگ
نويسنده:رود اسنودن ؛ مترجم:نورالدین رحمانیان - آشیان - دیویی: 150.19554092 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -45-7518-964-978 انتخاب
8- مقدمه‌ای بر روانشناسی یونگ
نويسنده:فریدا فوردهام ؛ مترجم:مسعود میربهاء - جامی - دیویی: 150.1954 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 42000 ریال - 5 -72-2575-964-978 انتخاب
9- کارل گوستاو یونگ و روانشناسی تحلیلی او
نويسنده:فربد فدائی ؛ ويراستار:علی‌حسین سازمند - دانژه - دیویی: 150.1954 - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1100 نسخه - 23000 ریال - 1 -01-7932-964-978 انتخاب
10- یونگ و هنر
نويسنده:تیو وان‌دن‌برک ؛ مترجم:داود بیات ؛ مترجم:محمدرضا جلالی - جهاد دانشگاهی، واحد شهید بهشتی - دیویی: 701.15 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 8 -117-479-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6