لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (5)
تالیف (1)
ترجمه (8)
تهران (7)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول حرکت‌شناسی ساختاری
نويسنده:کلیم تامپسون ؛ مترجم:سیدرضا عطارزاده‌حسینی ؛ مترجم:عباس چمنیان - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 612.76 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 18000 ریال - 4 -24-5782-964 انتخاب
2- کاربرد انرژی و مواد مغذی در رشته پرورش اندام
گردآورنده:جمشید نیلا ؛ ويراستار:کاوه خبیری - یاران قلم - دیویی: 641.5638 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 9 -91-2545-964-978 انتخاب
3- بازگشت به حالت اولیه مطلوب در ورزش
نويسنده:ادموند بورک ؛ مترجم:نعیما خواجوی ؛ مترجم:حمید رجبی - بامداد کتاب - دیویی: 613.7 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 5 -63-8131-964 انتخاب
4- اصول حرکت‌شناسی ساختاری
نويسنده:کلیم تامپسون ؛ نويسنده:آر.تی فلوید ؛ مترجم:ولی‌الله دبیدی‌روشن - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.76 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 24000 ریال - 9 -514-459-964 انتخاب
5- اصول حرکت‌شناسی ساختاری
نويسنده:کلیم تامپسون ؛ مترجم:سیدرضا عطارزاده‌حسینی ؛ مترجم:عباس چمنیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.76 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 44500 ریال - 1 -514-459-964-978 انتخاب
6- بازگشت به حالت اولیه مطلوب در ورزش
نويسنده:ادموند بورک ؛ مترجم:نعیما خواجوی ؛ مترجم:حمید رجبی - دنیای ‌حرکت - دیویی: 613.7 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 18000 ریال - 2 -0-94049-964 انتخاب
7- اصول حرکت‌شناسی ساختاری با اصلاحات
نويسنده:کلیم تامپسون ؛ مترجم:سیدرضا عطارزاده‌حسینی ؛ مترجم:عباس چمنیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.76 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 53000 ریال - 4 -425-530-964-978 انتخاب
8- اصول حرکت‌شناسی ساختاری
نويسنده:کلیم تامپسون ؛ نويسنده:آر.تی فلوید ؛ مترجم:ولی‌الله دبیدی‌روشن - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.76 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 12500 ریال - 9 -514-459-964 انتخاب
9- اصول حرکت‌شناسی ساختاری
نويسنده:کلیم تامپسون ؛ نويسنده:آر.تی فلوید ؛ مترجم:ولی‌الله دبیدی‌روشن - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.76 - 434 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 24000 ریال - 9 -514-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1