لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (86)
تالیف (121)
ترجمه (0)
تهران (62)
شهرستان (59)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (121) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حاج قاسم: جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - دیویی: 955.08440922 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 750000 ریال - 0 -23-7594-600-978 انتخاب
2- حاج قاسم: جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - دیویی: 955.08440922 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1396 - 75000 ریال - 0 -23-7594-600-978 انتخاب
3- شناسنامه شهید قاسم سلیمانی
گردآورنده:ناهید رحیمی - کتابک - دیویی: 955.0844092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 20 سال 1398 - 40000 ریال - 8 -33-6745-622-978 انتخاب
4- شناسنامه شهید قاسم سلیمانی
گردآورنده:ناهید رحیمی - کتابک - دیویی: 955.0844092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 8 -33-6745-622-978 انتخاب
5- شناسنامه شهید قاسم سلیمانی
گردآورنده:ناهید رحیمی - کتابک - دیویی: 955.0844092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 16 سال 1398 - 8 -33-6745-622-978 انتخاب
6- ذوالفقار: برش‌هایی از خاطرات شفاهی حاج قاسم سلیمانی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - دیویی: 955.0843092 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 240000 ریال - 0 -65-7594-600-978 انتخاب
7- سردار دل‌ها: فرمانده صلح و مهربانی شهید سپهبد قاسم سلیمانی
نويسنده:فاطمه‌صبا خزاعی ؛ نويسنده:فاطمه‌سارا خزاعی - نارون دانش - دیویی: 955.0844092 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 150000 ریال - 6 -49-7158-622-978 انتخاب
8- این مرد پایان ندارد: زندگی جهادی سرباز اسلام شهید قاسم سلیمانی
گردآورنده:سیدعلی بنی‌لوحی - راه بهشت - دیویی: 955.0844092 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1399 - 300000 ریال - انتخاب
9- سلیمانی عزیز
نويسنده:عالمه طهماسبی ؛ نويسنده:لیلا موسوی ؛ نويسنده:مهدی قربانی - حماسه یاران - دیویی: 955.08444092 - 255 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 220000 ریال - 7 -67-7874-600-978 انتخاب
10- حاج قاسم: جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - دیویی: 955.08440922 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 75000 ریال - 0 -23-7594-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13