لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(93)
چاپ مجدد (42)
تالیف (52)
ترجمه (83)
تهران (118)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (135) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارزیابی خانواده و زوج‌ها: از سمپتوم تا سیستم
نويسنده:سالوادور مینوچین ؛ نويسنده:مایکل‌پی. نیکلز ؛ نويسنده:وای‌یونگ لی - جاودانه،جنگل - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -107-158-600-978 انتخاب
2- زناشویی درمانی (از دیدگاه رفتاری - ارتباطی)
نويسنده:فیلیپ برنستاین ؛ نويسنده:مارسی برنستاین ؛ مترجم:سیدحسن پورعابدی‌نائینی - رشد - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 8 -01-7537-964 انتخاب
3- عوامل مشترک در خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی: اساس فراموش شده درمان‌های موثر
نويسنده:داگلاس‌اچ. اسپرنکل ؛ نويسنده:شون‌دی. دیوسی ؛ نويسنده:جی لبو - کتاب ارجمند،ارجمند - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 0 -400-200-600-978 انتخاب
4- درمان گیاهی اختلالات جنسی
نويسنده:والری‌آن وروود ؛ مترجم:صهبا یقین - کتابدرمانی - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 26000 ریال - 5 -51-7108-964-978 انتخاب
5- 25 باید و 25 نباید در زندگی زناشویی
نويسنده:سیدحسن ساداتیان ؛ نويسنده:مهدی پاشنامه ؛ نويسنده:زینب‌سادات ساداتیان - باهدف - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 7 -6-96798-600-978 انتخاب
6- درمان‌های اثربخش مقابله با سرطان: کتاب کار، ویژه زوجین مبتلا به سرطان سینه
نويسنده:شارون‌ال. مان ؛ نويسنده:جیمی‌اس. اوستروف ؛ مترجم:منصور بیرامی - آوای نور - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 50000 ریال - 7 -005-309-600-978 انتخاب
7- درمان ‌شناختی رفتاری با زوج‌ها و خانواده‌ها: راهنمای جامع برای درمانگران
نويسنده:فرانک داتیلیو ؛ مقدمه:آرون‌تی. بک ؛ مترجم:امیرحسام خواجه - درج عقیق - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 195000 ریال - 6 -8-93068-600-978 انتخاب
8- زوج‌درمانی (دو فنجان چای به بهانه زندگی مشترک)
نويسنده:محمدرضا غیوری - راستین - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 300 نسخه - 350000 ریال - 2 -05-7563-600-978 انتخاب
9- زوج‌درمانی به شیوه شناختی - رفتاری (کتاب راهنمای زوج)
نويسنده:محمد حاتمی ؛ نويسنده:مریم امیدبیگی - مشکوه دانش - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -27-6821-600-978 انتخاب
10- زوج‌درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی - رفتاری
نويسنده:مایکل کرو ؛ نويسنده:جین ریدلی ؛ مترجم:اشرف‌سادات موسوی - مهر کاویان - 460 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 964-95084-9-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14