لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (17)
تالیف (25)
ترجمه (28)
تهران (41)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لیزر: اصول و کاربردها
نويسنده:جان ویلسون ؛ نويسنده: هاوکس ؛ مترجم:عباس بهجت - دانشگاه یزد - 390 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 9 -18-5808-964 انتخاب
2- برهم کنش لیزر توان بالا با پلاسمای مغناطیسی کم‌چگال
نويسنده:فریدون عطایی - سرافراز - 184 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 67000 ریال - 8 -48-6426-600-978 انتخاب
3- الکترونیک لیزر
نويسنده:جوزف‌تامس وردین ؛ مترجم:محمدکاظم مروج‌فرشی ؛ مترجم:حسین گل‌نبی - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 988 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 62000 ریال - 8 -03-7982-964 انتخاب
4- لیزرهای رزینه‌ای
نويسنده:حسن نعناکار - پژوهش پارسی - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -6-96997-600-978 انتخاب
5- لیزر: تکنولوژی جدید نور
نويسنده:چارلن بیلینگز ؛ مترجم:ناصر مقبلی ؛ ويراستار:لطیف کاشیگر - فاطمی - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 3600 ریال - 1 -139-318-964 انتخاب
6- کاربرد لیزر در علوم سطح و تکنولوژی
نويسنده:روباهن اچ‌جی ؛ مترجم:محمد عترتی‌خسروشاهی ؛ مترجم:محبوبه محمودی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 4 -260-223-964-978 انتخاب
7- اصول لیزر
نويسنده:اوراسیو اسولتو ؛ مترجم:اکبر حریری ؛ مترجم:حسین گل‌نبی - مرکز نشر دانشگاهی - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 0 -0657-01-964-978 انتخاب
8- لیزر: اصول و کاربردها
نويسنده:جان ویلسون ؛ نويسنده: هاوکس ؛ مترجم:عباس بهجت - دانشگاه یزد - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 9 -18-5808-964 انتخاب
9- اصول لیزر
نويسنده:اوراسیو اسولتو ؛ مترجم:اکبر حریری ؛ ويراستار:سوسن انوری - مرکز نشر دانشگاهی - 808 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 7 -1408-01-964-978 انتخاب
10- طراحی هموارسازهای بهره EDFA
نويسنده:فرشته محمدی - علمی سنا - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -085-488-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6