لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (16)
تالیف (23)
ترجمه (28)
تهران (39)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الکترونیک لیزر
نويسنده:جوزف‌تامس وردین ؛ مترجم:محمدکاظم مروج‌فرشی ؛ مترجم:حسین گل‌نبی - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 988 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 62000 ریال - 8 -03-7982-964 انتخاب
2- لیزر و کاربردهای آن
نويسنده:زهرا ارومند - دانش پرور - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 964-2543-01-X انتخاب
3- مجموعه مقالات اولین همایش سیستم‌های دفاعی هوشمند
تهيه و تنظيم:حسین شیرازی ؛ تهيه و تنظيم:مهدی متولیان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - 498 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - انتخاب
4- اصول لیزر
نويسنده:اوراسیو اسولتو ؛ مترجم:اکبر حریری ؛ ويراستار:سوسن انوری - مرکزنشردانشگاهی - 808 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 7 -1408-01-964-978 انتخاب
5- برهمکنش لیزر - بافت
نويسنده:مارکوف نایمز ؛ مترجم:پرویز پروین ؛ باهمكاري:نیلوفر هاشمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 462 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 26500 ریال - 6 -122-463-964 انتخاب
6- لیزرها در سیستم‌های دفاعی، پزشکی و صنعتی
نويسنده:اکبر چراغی ؛ نويسنده:حسن نعناکار - گسترش علوم پایه - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 1 -106-490-964 انتخاب
7- لیزر: اصول و کاربردها
نويسنده:جان ویلسون ؛ نويسنده: هاوکس ؛ مترجم:عباس بهجت - دانشگاه یزد - 390 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 9 -18-5808-964 انتخاب
8- لیزرهای رزینه‌ای
نويسنده:حسن نعناکار - پژوهش پارسی - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -6-96997-600-978 انتخاب
9- اثرات غیر خطی در فیبرهای نوری
نويسنده:ای.ام. دیانوف ؛ مترجم:محمد عترتی‌خسروشاهی ؛ مترجم:ارمغان جعفری - جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 7 -55-6096-964 انتخاب
10- کریستال‌های فوتونی: افزاره‌ها، فیبرها، نانوساختارها، و حسگرها
نويسنده:سعید علیائی ؛ نويسنده:احمد محب‌زاده‌بهابادی ؛ نويسنده:نصرت‌الله گرانپایه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -64-6594-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6