لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (17)
تالیف (25)
ترجمه (28)
تهران (41)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی هموارسازهای بهره EDFA
نويسنده:فرشته محمدی - علمی سنا - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -085-488-600-978 انتخاب
2- اصول لیزر
نويسنده:اوراسیو اسولتو ؛ مترجم:اکبر حریری ؛ مترجم:حسین گل‌نبی - مرکز نشر دانشگاهی - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 7 -0657-01-964 انتخاب
3- کاربرد لیزر در علوم سطح و تکنولوژی
نويسنده:روباهن اچ‌جی ؛ مترجم:محمد عترتی‌خسروشاهی ؛ مترجم:محبوبه محمودی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 4 -260-223-964-978 انتخاب
4- لیزرها در سیستم‌های دفاعی، پزشکی و صنعتی
نويسنده:اکبر چراغی ؛ نويسنده:حسن نعناکار - گسترش علوم پایه - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 1 -106-490-964 انتخاب
5- آشنایی با لیزرهای توان بالا
نويسنده:احمدرضا طالبیان‌ریزی ؛ نويسنده:ابراهیم حسن‌زاده‌عطایی ؛ نويسنده:سیدعلی حسینی‌مرادی - پژوهش پارسی - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -1-94810-600-978 انتخاب
6- مبانی و کاربردهای تاثیرات متقابل لیزر - بافت
نويسنده:مارکوف نیمز ؛ مترجم:مهدی هاشمی‌دیزجی - مهدی هاشمی دیزجی - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 9 -451-360-964 انتخاب
7- مجموعه مقالات اولین همایش سیستم‌های دفاعی هوشمند
تهيه و تنظيم:حسین شیرازی ؛ تهيه و تنظيم:مهدی متولیان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - 498 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - انتخاب
8- لیزر و کاربرد پدافندی
نويسنده:احمدرضا طالبیان‌ریزی ؛ نويسنده:ابراهیم حسن‌زاده‌عطایی ؛ نويسنده:سیدعلی حسینی‌مرادی - پژوهش پارسی - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 0 -4-94810-600-978 انتخاب
9- اصول و مبانی سنجش از دور لیداری
نويسنده:صادق کریمی‌خواجه‌لنگی ؛ نويسنده:حسین غضنفرپور ؛ ويراستار:حمید نظری‌پور - نور علم - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -107-169-600-978 انتخاب
10- مقدمه‌ای بر فیزیک لیزر
نويسنده:بلاآ. لنجیل ؛ مترجم:حبیب مجیدی‌ذوالبنین ؛ مترجم:پروین بیات‌مختاری - مرکز نشر دانشگاهی - 410 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 725 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6