لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(96)
چاپ مجدد (76)
تالیف (111)
ترجمه (61)
تهران (140)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (172) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با فرهنگ و هنر معماری در جهان
نويسنده:محمدرضا سازش‌حسنی - رستم و سهراب - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -52-5325-600-978 انتخاب
2- از زمان و معماری
نويسنده:منوچهر مزینی ؛ ويراستار:رضا رضایی - شهیدی - 330 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 1000 نسخه - 128000 ریال - 1 -2-93941-964-978 انتخاب
3- تاریخ معماری
نويسنده:اگوست شوازی ؛ مترجم:لطیف ابوالقاسمی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 772 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 500 نسخه - 400000 ریال - 9 -4513-03-964-978 انتخاب
4- اسکیس‌هایی از ژاپن
نويسنده:فرانک چینگ ؛ مترجم:محمد احمدی‌نژاد - خاک - 174 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3300 نسخه - 68000 ریال - 5 -11-2648-964-978 انتخاب
5- سیر اندیشه‌های معماری: تاریخ معماری جهان، تاریخ معماری معاصر و مبانی نظری معماری
نويسنده:محمدجواد مهدوی‌نژاد - جهاد دانشگاهی (واحد تهران) - 250 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 8 -12-2729-964-978 انتخاب
6- معماری و شهرسازی
نويسنده:نورالعلی خسروی‌نوغابی - خاتم - 536 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - انتخاب
7- فضا، زمان و معماری: رشد یک سنت جدید
نويسنده:زیگفرید گیدیون ؛ مترجم:منوچهر مزینی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 706 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 9 -368-445-964 انتخاب
8- تاریخ معماری جهان
نويسنده:محسن کاملی - پیام سما - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -2506-10-964-978 انتخاب
9- تاریخ مختصر معماری: نگاهی نو به سرگذشت معماری
نويسنده:کریستف هوکر ؛ مترجم:فرهاد گشایش - لوتس - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2100 نسخه - 27000 ریال - 4 -2-93302-964 انتخاب
10- پژوهش‌های معماری و هنر و نظر تاریخ: مجموعه مقالات (دفتر اول)
به‌اهتمام:مهرداد قیومی‌بیدهندی ؛ ويراستار:مهدی گلچین‌عارفی ؛ ويراستار:ولی‌الله کاووسی - روزنه - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 7 -459-334-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18