لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(813)
چاپ مجدد (1143)
تالیف (1954)
ترجمه (2)
تهران (1813)
شهرستان (143)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (316)

تعداد یافت شده (1956) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تعارض فرهنگی دولت و مردم در ایران: دولت در ورطه فرهنگ: تحلیلی جامعه‌شناختی از ناهمگرایی فرهنگ ...
نويسنده:علی ملک‌پور - موسسه انتشاراتی آزاداندیشان - دیویی: 320.101 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 12000 ریال - 8 -15-7117-622-978 انتخاب
2- شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) قواعد عمومی
نويسنده:علی‌اکبر یلفانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 346.55 - 448 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 27000 ریال - 7 -0761-00-964 انتخاب
3- مبادی حقوق مدنی (2): اموال و مالکیت حق انتفاع، حق ارتفاق، وقف
نويسنده:محمد اسدی‌نژاد - نشر آبرنگ - دیویی: 346.55 - 116 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8000 ریال - 2 -16-6977-964 انتخاب
4- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
به‌اهتمام:محمود عباسی - حقوقی - دیویی: 346.55 - 298 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8000 ریال - 2 -20-7277-964 انتخاب
5- منتخب آراء دیوان عالی کشور در قراردادها به همراه نمونه موافقت‌نامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان
نويسنده:یدالله بازگیر - فردوسی - دیویی: 347.5503502643 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 25000 ریال - 8 -88-5988-964 انتخاب
6- قوه قاهره: مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، تصمیمات و آرای دیوان داوری دعاوی ایران - ...
نويسنده:محسن اسماعیلی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 346.022 - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 2 -713-435-964 انتخاب
7- عقد اجاره کاربردی: بررسی تحلیلی و تطبیقی در فقه شیعه، حنبلی، حنفی، شافعی، ...
نويسنده:بهرام بهرامی - بهنامی،نگاه بینه - دیویی: 346.550434 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 17000 ریال - 5 -13-7044-964 انتخاب
8- مجموعه قوانین با آخرین اصلاحات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21
تدوين:علی توانا - نشر حقوق ‌اسلامی - دیویی: 347.55 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8000 ریال - 0 -27-6250-964 انتخاب
9- کلیات عقود و قراردادها: حقوق مدنی (3)
نويسنده:حمید بهرامی‌احمدی - نشر میزان - دیویی: 346.5502 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 18000 ریال - 0 -24-5997-964 انتخاب
10- قواعد ریاضی در ارث از نظر قوانین مدنی
نويسنده:سعید منصوری‌آرانی - سیمین ‌دخت - دیویی: 346.55052015118 - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - 4 -49-7363-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 196