لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(834)
چاپ مجدد (1161)
تالیف (1993)
ترجمه (2)
تهران (1846)
شهرستان (149)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (319)

تعداد یافت شده (1995) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت
نويسنده:ناصر کاتوزیان - نشر دادگستر - دیویی: 346.5504 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 13000 ریال - 8 -13-6352-964 انتخاب
2- دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی
گردآورنده:ناصر کاتوزیان - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 346.5504 - 342 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1380 - 20000 ریال - 4 -73-5735-964 انتخاب
3- پانصد تست چهارگزینه‌ای مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران
نويسنده:عباسعلی رسولی - فراگیر هگمتانه - دیویی: 340 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 ریال - 5 -71-2873-964-978 انتخاب
4- حقوق مدنی اشخاص و محجورین
نويسنده:سیدحسین صفایی ؛ نويسنده:سیدمرتضی قاسم‌زاده - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.55 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1387 - 34000 ریال - 3 -565-459-964-978 انتخاب
5- قواعد فقه: بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت)
نويسنده:سیدمصطفی محقق‌داماد - مرکز نشر علوم اسلامی - دیویی: 297.324 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1387 - 37000 ریال - 3 -22-6567-964 انتخاب
6- تاثیر اراده در حقوق مدنی
نويسنده:محمدجعفر جعفری‌لنگرودی - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 346.55 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 40000 ریال - 5 -79-5986-964-978 انتخاب
7- دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین برای دانشجویان دوره کارشناسی: ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت، رهن
نويسنده:ناصر کاتوزیان - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 346.55 - 306 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1387 - 0 -40-5986-964 انتخاب
8- حقوق مدنی: اصول قراردادها و تعهدات: نظری و کاربردی
نويسنده:سیدمرتضی قاسم‌زاده - دادگستر - دیویی: 346.55 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 60000 ریال - 9 -59-6352-964-978 انتخاب
9- حقوق شهروندی و عدالت
نويسنده:عماد افروغ - سوره مهر - دیویی: 342.55085 - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 31000 ریال - 1 -500-506-964-978 انتخاب
10- حقوق مدنی: عقود معین: عقد مزارعه - عقد مساقات - عقد مضاربه - عقد جعاله - عقد شرکت - عقد ودیعه - گروبندی - عقد عاریه - عقد قرض - عقد وکالت - عقد ضمان -
نويسنده:سیدجلال‌الدین مدنی - پایدار - دیویی: 346.55 - 376 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 50000 ریال - 8 -30-6901-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 200