لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(340)
چاپ مجدد (414)
تالیف (548)
ترجمه (206)
تهران (693)
شهرستان (61)
كودك و نوجوان (68)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (754) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ ایران پیش از اسلام سال سوم آموزش متوسطه عمومی
نويسنده:ابوذر ورداسبی ؛ نويسنده:مرتضی مطهری - وزارت آموزش و پرورش - 169 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
2- سرزمین جاوید
نويسنده:ماریژان موله ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - 624 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری - چاپ 2 سال 1370 - انتخاب
3- سرزمین جاوید
نويسنده:ماریژان موله ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - 632 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری - چاپ 2 سال 1370 - انتخاب
4- ایران از آغاز تا اسلام
نويسنده:رومن گیرشمن ؛ مترجم:محمد معین - علمی فرهنگی - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1372 - 5000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
5- روضه‌الصفا
نويسنده:محمدبن‌خاوندشاه میرخواند - علمی - 1362 صفحه - (در6جلد ) - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1373 - 2200 نسخه - 29000 ریال - انتخاب
6- ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدیم با 44 گراور و 2 نقشه: مدخل، دوره مادی، دوره پارسی تا آخر ...
نويسنده:حسن پیرنیا - دنیای کتاب - 105 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - چاپ 4 سال 1369 - 2000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
7- ایران باستان، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم با 58 گراور و 1 نقشه: شامل بقیه کتاب سوم - جانشینان اسکندر و سلوکیها، کتاب چهارم: دولت پارت
نويسنده:حسن پیرنیا - دنیای کتاب - 1824 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - چاپ 4 سال 1369 - 2000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
8- ایران باستان، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم با 44 گراور و 2 نقشه: مدخل، دوره مادی، دوره پارسی تا آخر ...
نويسنده:حسن پیرنیا - دنیای کتاب،سخن - 908 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1375 - 3000 نسخه - 75000 ریال - انتخاب
9- ایران باستان، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم با 58 گراور و 1 نقشه: شامل بقیه کتاب سوم- جانشینان اسکندر و سلوکیها، کتاب چهارم: دولت پارت
نويسنده:حسن پیرنیا - دنیای کتاب،سخن - 926 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1375 - 3000 نسخه - 75000 ریال - انتخاب
10- سرزمین جاوید
نويسنده:ماریژان موله ؛ نويسنده:ارنست‌امیل هرتسفلد ؛ نويسنده:رومن گیرشمن - زرین - 624 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1375 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 9 -042-407-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 76