لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(141)
چاپ مجدد (219)
تالیف (350)
ترجمه (10)
تهران (334)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (360) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سایتهای اینترنتی
گردآورنده:عزت علیزاده ؛ ويراستار:محمدجواد صفاریان - انتشارات 59 - دیویی: 004.678 - 408 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 16000 ریال - 3 -1-94505-964 انتخاب
2- مجموعه کلید طلایی اینترنت نسخه تخصصی: علوم فنی و مهندسی
نويسنده:فرشاد مجیدفر ؛ نويسنده:فرزان مجیدفر ؛ نويسنده:فرشید مجیدفر - نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان‌رایانه - دیویی: 004.678 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 6 -31-8603-964 انتخاب
3- گنجینه طلایی اینترنت (6000 آدرس وب)
مترجم:آرزو خسروپور - موسسه آراد کتاب - دیویی: 004.678 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 12000 ریال - 5 -09-8943-964 انتخاب
4- مرجع سایت‌های اینترنت: مهندسی عمران و معماری
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 124 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 18000 ریال - 3 -56-8973-964 انتخاب
5- خرما در اینترنت
نويسنده:وحید توفیقی‌محمدی ؛ ويراستار:علی جعفری - نشر آموزش کشاورزی،موج سبز - دیویی: 004.678 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 17000 ریال - 2 -017-520-964 انتخاب
6- مرجع سایت‌های اینترنت: کتابهای مرجع
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 74 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 12000 ریال - 6 -057-982-964-978 انتخاب
7- مرجع سایت‌های اینترنت: مهندسی مواد و متالورژی
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 12000 ریال - 5 -054-982-964-978 انتخاب
8- مرجع سایت‌های اینترنت: مهندسی مکانیک
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 168 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 21000 ریال - 8 -59-8973-964 انتخاب
9- مرجع سایت‌های اینترنت: هنر
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 204 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 25000 ریال - 6 -46-8973-964 انتخاب
10- مرجع سایت‌های اینترنت: مهندسی عمران و معماری
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 18000 ریال - 3 -56-8973-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 36