لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (66)
تالیف (10)
ترجمه (81)
تهران (90)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (91) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - ماز - دیویی: 155.264 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
2- نقشه راه: ایجاد تغییر و پیشرفت
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:سیدمرتضی نظری ؛ ويراستار:الهیار لولو - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 4 -48-6268-600-978 انتخاب
3- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - ماز - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
4- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1398 - 2000 نسخه - 260000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
5- عقده‌ی مادر و روابط زن و مرد: روان‌شناسی کهن‌الگویی انسان امروز
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر - لیوسا - دیویی: 155.332 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 8 -36-5138-600-978 انتخاب
6- بیداری قهرمانان درون: دوازده گام ایجاد تحول عمقی در زندگی خود و دیگران
نويسنده:پاتریشیاآر. آدسون ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 7 -34-6268-600-978 انتخاب
7- انواع زنان: بر اساس نظریه نمادهای اسطوره‌ای در روانکاوی یونگ
نويسنده:جین‌شینودا بولن ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ ويراستار:زهرا ناظمی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 305.4 - 506 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 440000 ریال - 5 -67-6268-600-978 انتخاب
8- بیداری قهرمان درون: دوازده کهن الگوی بازیگر برای یافتن خویشتن و دگرگونی جهان درون
نويسنده:پیرسن کارول ؛ مترجم:فرناز فرود ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - کلک آزادگان - دیویی: 155.264 - 524 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1398 - 550 نسخه - 1000000 ریال - 2 -88-7974-964-978 انتخاب
9- انواع مردان: شیوه‌ای عمیق، دقیق و کاربردی برای شناخت مردان بر اساس نظریه‌ی نمادهای اسطوره‌ای در روان کاوی یونگ
نويسنده:جین‌شینودا بولن ؛ مترجم:فرشید قهرمانی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.632 - 350 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -4-92251-600-978 انتخاب
10- بیداری قهرمان درون: دوازده کهن الگوی بازیگر برای یافتن خویشتن و دگرگونی جهان درون
نويسنده:پیرسن کارول ؛ مترجم:فرناز فرود ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - کلک آزادگان - دیویی: 155.264 - 546 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 350000 ریال - 2 -88-7974-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10