لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (80)
تالیف (11)
ترجمه (95)
تهران (105)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (106) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیداری قهرمانان درون: دوازده گام ایجاد تحول عمقی در زندگی خود و دیگران
نويسنده:پاتریشیاآر. آدسون ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 250000 ریال - 7 -34-6268-600-978 انتخاب
2- انواع مردان: شیوه‌ای عمیق، دقیق و کاربردی برای شناخت مردان بر اساس نظریه‌ی نمادهای اسطوره‌ای در روان کاوی یونگ
نويسنده:جین‌شینودا بولن ؛ مترجم:فرشید قهرمانی ؛ ويراستار:کیانوش کمانگر - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.632 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 250000 ریال - 9 -4-92251-600-978 انتخاب
3- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
4- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 130000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
5- انواع زنان: بر اساس نظریه نمادهای اسطوره‌ای در روانکاوی یونگ
نويسنده:جین‌شینودا بولن ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ ويراستار:زهرا ناظمی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 305.4 - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 700000 ریال - 5 -67-6268-600-978 انتخاب
6- بررسی و نقد کهن الگویی گرشاسپ‌نامه
نويسنده:قدسی براتی - مانیان - دیویی: 8fa1.22 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 5 -08-7026-622-978 انتخاب
7- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1397 - 280000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
8- بیداری قهرمانان درون: دوازده گام ایجاد تحول عمقی در زندگی خود و دیگران
نويسنده:پاتریشیاآر. آدسون ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 260000 ریال - 7 -34-6268-600-978 انتخاب
9- انواع مردان: شیوه‌ای عمیق، دقیق و کاربردی برای شناخت مردان
نويسنده:جین‌شینودا بولن ؛ مترجم:فرشید قهرمانی ؛ ويراستار:کیانوش کمانگر - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.632 - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 430000 ریال - 9 -4-92251-600-978 انتخاب
10- بیداری قهرمان درون: دوازده کهن الگوی بازیگر برای یافتن خویشتن و دگرگونی جهان درون
نويسنده:پیرسن کارول ؛ مترجم:فرناز فرود ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - کلک آزادگان - دیویی: 155.264 - 524 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1398 - 1000000 ریال - 2 -88-7974-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11