لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (3)
تالیف (10)
ترجمه (5)
تهران (3)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انعام الباري: درس صحيح بخاري
نويسنده:محمدتقی عثمانی ؛ مترجم:ابومسلم براهویی - شیخ‌الاسلام احمد جام - دیویی: 297.211 - 552 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 8 -080-247-964-978 انتخاب
2- ترجمه سیری در صحیحین
نويسنده:محمدصادق نجمی ؛ مترجم:محمد منیرخان - موسسه‌ آل‌ البیت‌ (ع) - دیویی: 297.211 - 632 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3 -508-319-964-978 انتخاب
3- سیری در صحیحین: سیر و بررسی در دو کتاب مهم و مدرک اهل سنت (صحیح بخاری - صحیح مسلم) (جلد 1و2)
نويسنده:محمدصادق نجمی - موسسه بوستان کتاب - دیویی: 297.211 - 584 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 8 سال 1397 - 800 نسخه - 430000 ریال - 9 -1365-09-964-978 انتخاب
4- الامام البخاری و فقه اهل العراق: دراس‍ه‌ ف‍ی‌ م‍وق‍ف‌‌ ال‍ب‍خ‍اری‌ م‍ن‌ اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه
نويسنده:حسین غیب‌غلامی‌ - دلیل ما - دیویی: 297.9942 - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 7 -078-397-964 انتخاب
5- سیری در صحیحین: نگاهی نقادانه به کتب حدیثی و محدثین مورد وثوق اهل سنت
نويسنده:مهدی صداقت - سمیع - دیویی: 297.211 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 90000 ریال - انتخاب
6- رهنمودهای نبوی
نويسنده:حمزه‌ابراهیم جبالی ؛ نويسنده:منشاوی‌عثمان عبود ؛ نويسنده:طه‌محمد ساکت - شیخ‌الاسلام احمد جام - دیویی: 297.211 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 0 -06-8688-964 انتخاب
7- الامام البخاری و فقه اهل العراق: دراس‍ه‌ ف‍ی‌ م‍وق‍ف‌‌ ال‍ب‍خ‍اری‌ م‍ن‌ اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه
نويسنده:حسین غیب‌غلامی‌ - اعتصام - دیویی: 297.9942 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - انتخاب
8- القول الصراح فی البخاری و صحیحه الجامع: دراسه فقهیه، و اصولیه فی الحدیث و الرجال ...
نويسنده:فتح‌الله‌بن‌محمدجواد شیخ‌الشریعه‌اصفهانی - موسسه الامام الصادق (ع) - دیویی: 297.211 - 288 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 964-357-024-X انتخاب
9- عصمت پیامبر اکرم (ص) از منظر کافی و صحیحین
نويسنده:سجاد سلامی - راه دکتری،سنجش و دانش - دیویی: 297.43 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 2 -74-8641-600-978 انتخاب
10- سیری در صحیحین: سیر و بررسی در دو کتاب مهم و مدرک اهل سنت (صحیح بخاری - صحیح مسلم) (جلد 1و2)
نويسنده:محمدصادق نجمی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.211 - 672 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 325000 ریال - 9 -993-195-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2