لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (3)
تالیف (12)
ترجمه (5)
تهران (3)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فقه عمده القاری من ریاض صحیح البخاری
نويسنده:عبدالرئوف مخلص - شیخ‌الاسلام احمد جام - دیویی: 297.211 - 525 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 9 -182-247-964-978 انتخاب
2- سیری در صحیحین: سیر و بررسی در دو کتاب مهم و مدرک اهل سنت (صحیح بخاری - صحیح مسلم) (جلد 1و2)
نويسنده:محمدصادق نجمی - موسسه بوستان کتاب - دیویی: 297.211 - 584 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 7 سال 1393 - 300000 ریال - 9 -1365-09-964-978 انتخاب
3- الجنایه علی البخاری: قراءه نقدیه لکتاب جنایه الخباری
نويسنده:مروان کردی - نشر احسان - دیویی: 297.211 - 554 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 0 -352-349-600-978 انتخاب
4- الامام البخاری و فقه اهل العراق: دراس‍ه‌ ف‍ی‌ م‍وق‍ف‌‌ ال‍ب‍خ‍اری‌ م‍ن‌ اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه
نويسنده:حسین غیب‌غلامی‌ - اعتصام - دیویی: 297.9942 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - انتخاب
5- انعام الباري: درس صحيح بخاري
نويسنده:محمدتقی عثمانی ؛ مترجم:ابومسلم براهویی - شیخ‌الاسلام احمد جام - دیویی: 297.211 - 552 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 220000 ریال - 8 -080-247-964-978 انتخاب
6- سیری در صحیحین: نگاهی نقادانه به کتب حدیثی و محدثین مورد وثوق اهل سنت
نويسنده:مهدی صداقت - سمیع - دیویی: 297.211 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 90000 ریال - 1 -06-8237-964-978 انتخاب
7- القول الصراح فی البخاری و صحیحه الجامع: دراسه فقهیه، و اصولیه فی الحدیث و الرجال ...
نويسنده:فتح‌الله‌بن‌محمدجواد شیخ‌الشریعه‌اصفهانی - موسسه الامام الصادق (ع) - دیویی: 297.211 - 288 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 ریال - 964-357-024-X انتخاب
8- سیری در صحیحین: سیر و بررسی در دو کتاب مهم و مدرک اهل سنت (صحیح بخاری - صحیح مسلم) (جلد 1و2)
نويسنده:محمدصادق نجمی - موسسه بوستان کتاب - دیویی: 297.211 - 584 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 8 سال 1397 - 430000 ریال - 9 -1365-09-964-978 انتخاب
9- انعام الباری: درس صحیح بخاری: افادات
نويسنده:محمدتقی عثمانی ؛ مترجم:ابومسلم براهویی - شیخ‌الاسلام احمد جام - دیویی: 297.211 - 636 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 6 -138-247-964-978 انتخاب
10- رهنمودهای نبوی
نويسنده:حمزه‌ابراهیم جبالی ؛ نويسنده:منشاوی‌عثمان عبود ؛ نويسنده:طه‌محمد ساکت - شیخ‌الاسلام احمد جام - دیویی: 297.211 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7500 ریال - 0 -06-8688-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2