لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (8)
تالیف (10)
ترجمه (3)
تهران (9)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگهداری و تعمیرات بهره‌ور: تاسیسات مکانیکی کارخانجات
تدوين:هوشنگ رستمیان ؛ ويراستار:فائزه جمالی - نوین پژوهش - دیویی: 658.202 - 560 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 44000 ریال - 964-7010-15-X انتخاب
2- الگوبرداری از بهترین تجربیات در ارتباط با استقرار سیستم‌ TPM به زبان تصویر و نمودار
نويسنده:علی‌اکبر بزرگر - بین‌المللی شمس - دیویی: 658.202 - 170 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 120000 ریال - 3 -43-6696-964-978 انتخاب
3- نگهداری و تعمیرات (نت) بهره‌ور فراگیر (TPM)
نويسنده: موسسه مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن(JIPM) ؛ مترجم:علی حاج‌شیرمحمدی - ارکان - دیویی: 658 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 58000 ریال - 1 -65-6227-964-978 انتخاب
4- برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات (و مقدمه‌ای بر TPM)
نويسنده:سیدمحمد سیدحسینی - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.202 - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 390000 ریال - 1 -63-6175-964-978 انتخاب
5- برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات (و مقدمه‌ای بر TPM)
نويسنده:محمد سیدحسینی ؛ ويراستار:رضا حسین‌بیگی - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.202 - 648 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 55000 ریال - 5 -63-6175-964 انتخاب
6- برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات (و مقدمه‌ای بر TPM)
نويسنده:محمد سیدحسینی ؛ ويراستار:رضا حسین‌بیگی - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.202 - 644 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 130000 ریال - 1 -63-6175-964-978 انتخاب
7- گام به گام طراحی و راه‌اندازی سیستم نت "برنامه‌ریزی شده"
نويسنده:ابوالفضل صادقیان - طه - دیویی: 658.202 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 1 -62-2608-964-978 انتخاب
8- برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات
نويسنده:محمدرضا مسافرقشلاقی ؛ نويسنده:حسین رمضانی - شریف‌زاده - دیویی: 658.202 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 4 -61-8481-600-978 انتخاب
9- برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات (و مقدمه‌ای بر TPM)
نويسنده:محمد سیدحسینی - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.202 - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 33000 ریال - 5 -63-6175-964 انتخاب
10- الگوبرداری از بهترین تجربیات در ارتباط با استقرار سیستم‌ TPM به زبان تصویر و نمودار
نويسنده:علی‌اکبر بزرگر - بین‌المللی شمس - دیویی: 658.202 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 185000 ریال - 3 -43-6696-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2