لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (7)
تالیف (7)
ترجمه (3)
تهران (5)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول تعمیر و نگهداری تاسیسات موتورخانه‌ها
نويسنده:محمدعلی مهدوی - ودیعت - دیویی: 621.8 - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 25000 ریال - 964-7805-42-X انتخاب
2- برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات (و مقدمه‌ای بر TPM)
نويسنده:محمد سیدحسینی ؛ ويراستار:رضا حسین‌بیگی - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.202 - 644 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 130000 ریال - 1 -63-6175-964-978 انتخاب
3- برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات (و مقدمه‌ای بر TPM)
نويسنده:محمد سیدحسینی - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.202 - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 33000 ریال - 5 -63-6175-964 انتخاب
4- نگهداری و تعمیرات (نت) بهره‌ور فراگیر (TPM)
نويسنده: موسسه مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن(JIPM) ؛ مترجم:علی حاج‌شیرمحمدی - ارکان دانش - دیویی: 658 - 474 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 96000 ریال - 1 -41-2591-964-978 انتخاب
5- نگهداری و تعمیرات بهره‌ور: تاسیسات مکانیکی کارخانجات
تدوين:هوشنگ رستمیان ؛ ويراستار:فائزه جمالی - نوین پژوهش - دیویی: 658.202 - 560 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 44000 ریال - 964-7010-15-X انتخاب
6- برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات (و مقدمه‌ای بر TPM)
نويسنده:سیدمحمد سیدحسینی - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.202 - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 390000 ریال - 1 -63-6175-964-978 انتخاب
7- نگهداری و تعمیرات (نت) بهره‌ور فراگیر (TPM)
نويسنده: موسسه مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن(JIPM) ؛ مترجم:علی حاج‌شیرمحمدی - ارکان - دیویی: 658 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 58000 ریال - 1 -65-6227-964-978 انتخاب
8- اصول تعمیر و نگهداری تاسیسات موتورخانه‌ها
نويسنده:محمدعلی مهدوی - ودیعت - دیویی: 621.8 - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 14000 ریال - 964-7805-42-X انتخاب
9- نگهداری و تعمیرات (نت) بهره‌ور فراگیر (TPM)
نويسنده: موسسه مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن(JIPM) ؛ مترجم:علی حاج‌شیرمحمدی - ارکان دانش - دیویی: 658 - 474 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 230000 ریال - 1 -41-2591-964-978 انتخاب
10- برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات (و مقدمه‌ای بر TPM)
نويسنده:محمد سیدحسینی ؛ ويراستار:رضا حسین‌بیگی - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.202 - 648 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 55000 ریال - 5 -63-6175-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1