لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(339)
چاپ مجدد (637)
تالیف (797)
ترجمه (179)
تهران (830)
شهرستان (146)
كودك و نوجوان (889)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (976) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رسانه: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 30000 ریال - 2 -0388-08-964-978 انتخاب
2- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 30000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
3- بیا کاغذ ببریم (آشنایی با حیوانات)
مترجم:راحیل ذبیحی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 745.54 - 56 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 25000 ریال - 9 -509-389-964-978 انتخاب
4- رنگ کنیم 2
نويسنده: گروه مولفان کومن ؛ مترجم:مژگان کرمی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 750 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 80000 ریال - 8 -577-389-964-978 انتخاب
5- کتاب کار نوباوه و ماجراهای بره کوچولو
نويسنده:زهرا نهاوندی ؛ نويسنده:کبری لرزاده ؛ نويسنده:الهام عباسپور - معتبر - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - آلبومی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 9 -40-8735-964 انتخاب
6- آدینه ... "پیش از دبستان" با تاکید بر پرورش هوش‌های چندگانه و آموزش و تقویت مهارت‌های اجتماعی، شامل: واحدهای کار دوره‌ی پیش از دبستان (آموزشگاه ...
نويسنده:نسرین باباپور ؛ نويسنده:زهرا اسماعیلیان ؛ نويسنده:فاطمه حدیدی - برترین اندیشه - دیویی: 372.21 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 60000 ریال - 8 -14-5275-600-978 انتخاب
7- آموزش مفاهیم ساده برای کودکان
نويسنده:دیوید گلاور ؛ نويسنده:پنی گلاور ؛ مترجم:فرزاد رضایی - آبشن - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 50000 ریال - 0 -44-6260-600-978 انتخاب
8- قاصدک: مجموعه کتاب‌های آماده‌سازی کودکان پیش‌دبستانی "مهارت نوشتن" با استفاده از جداول ارزشیابی توصیفی بنویسیم (دست‌ورزی)
نويسنده:محمدمهدی بامشاد - خانه ادبیات - دیویی: 372.21 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 32000 ریال - 2 -085-545-964-978 انتخاب
9- راهنمای مجموعه‌ی بازی، بازی، ریاضی (3): کیا با کیا، چیا با چیا؟
نويسنده:حمیدرضا کاظمی ؛ نويسنده:جواد آبسالان ؛ زيرنظر:ابوالفضل بختیاری - موسسه نشر شهر - دیویی: 372.21 - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 25000 ریال - 2 -440-238-964-978 انتخاب
10- ایران، شهر و روستا: 5 - 6 سال
نويسنده:آذرمیدخت ونکی - گلدونه - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 12000 ریال - 1 -7-96333-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 98