لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(381)
چاپ مجدد (697)
تالیف (1037)
ترجمه (41)
تهران (883)
شهرستان (195)
كودك و نوجوان (999)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (1078) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کار برگ (مجموع اوراق کار در خانه) ویژه‌ی کودکان پیش دبستان (آمادگی 2)
نويسنده:محمدمهدی بامشاد - سنبله - دیویی: 372.2106 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 30000 نسخه - 7 -499-392-964-978 انتخاب
2- رنگین‌کمان: انس با قرآن کریم در دوره‌ی پیش‌دبستان
نويسنده:مسعود تهرانی‌فرجاد ؛ نويسنده:الهه ستوده ؛ نويسنده:غلام‌عباس سرشورخراسانی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.112 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 144 سال 1393 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 7 -0370-08-964-978 انتخاب
3- رنگین‌کمان: انس با قرآن کریم در دوره‌ی پیش‌دبستان
نويسنده:مسعود تهرانی‌فرجاد ؛ نويسنده:الهه ستوده ؛ نويسنده:غلام‌عباس سرشورخراسانی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.112 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 163 سال 1393 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 7 -0370-08-964-978 انتخاب
4- رنگین‌کمان: انس با قرآن کریم در دوره‌ی پیش‌دبستان
نويسنده:مسعود تهرانی‌فرجاد ؛ نويسنده:الهه ستوده ؛ نويسنده:غلام‌عباس سرشورخراسانی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.112 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 174 سال 1393 - 1600 نسخه - 60000 ریال - 7 -0370-08-964-978 انتخاب
5- کتاب کار نوآموز خیابان دوره‌ی پیش‌دبستانی
نويسنده:فاطمه بهرامی ؛ نويسنده:محمد فرجی ؛ نويسنده:محمدرضا فدائی - سایه‌گستر - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 15000 نسخه - 20000 ریال - 5 -414-502-964-978 انتخاب
6- کاربرگ (مجموع اوراق کار در خانه) ویژه کودکان پیش‌دبستانی (2)
گردآورنده:محمدمهدی بامشاد - سنبله - دیویی: 372.2107 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 30000 نسخه - 3 -567-392-964-978 انتخاب
7- مشاغل: 5 - 4 سال
نويسنده:آذرمیدخت ونکی - گلدونه - دیویی: 372.21 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 1000 نسخه - 9500 ریال - 4 -40-8402-600-978 انتخاب
8- من می‌توانم (2): کتاب کار پیش‌دبستانی
نويسنده:بابک کیقبادی‌آذر ؛ تدوين:علی واله - واله - دیویی: 372.21 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 1 -39-5923-600-978 انتخاب
9- نمایش خلاق: برای کودکان 2/5 تا 3 سال
نويسنده:کبری مالمیر ؛ نويسنده:ترانه فرصت ؛ نويسنده:شیرین برزین - مبتکران - دیویی: 372.6 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 9 -0629-07-964-978 انتخاب
10- رنگین‌کمان: انس با قرآن کریم در دوره‌ی پیش‌دبستان
نويسنده:مسعود تهرانی‌فرجاد ؛ نويسنده:الهه ستوده ؛ نويسنده:غلام‌عباس سرشورخراسانی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.112 - 50 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 7 -0370-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 108