لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(385)
چاپ مجدد (70)
تالیف (330)
ترجمه (125)
تهران (328)
شهرستان (127)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (32)

تعداد یافت شده (455) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نانوفیزیک و نانوتکنولوژی: مقدمه‌ای بر مفاهیم پیشرفته در علم نانو
نويسنده:ادواردال. ولف ؛ مترجم:عبدالخالد زارعی - توسعه سبز - دیویی: 620.5 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 100000 ریال - 2 -2-92490-600-978 انتخاب
2- موتورهای آفرینش
نويسنده:اریک درگسلر ؛ مترجم:محمدهادی حافظی ؛ مترجم:حسین پادرستانی - سپاهان - دیویی: 600 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 1 -0-96216-964 انتخاب
3- مقدمه‌ای بر فناوری نانو و تک لایه‌های خودآرا
گردآورنده:نازمریم ستوده - صبح انتظار - دیویی: 681.2 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 160000 ریال - 1 -47-7685-600-978 انتخاب
4- تدوین برنامه توسعه تجارت نانو
نويسنده:رضا منفردی ؛ نويسنده:علیرضا عزیزی ؛ زيرنظر:وحید ناصحی‌فر - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - دیویی: 332.6222 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 80000 ریال - 9 -377-469-964-978 انتخاب
5- آشنایی با نانوذرات: خواص، روشهای تولید، و کاربرد
نويسنده:عبدالرضا سیم‌چی - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 620.5 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 4 -89-7982-964-978 انتخاب
6- آشنایی با نانوذرات: خواص، روشهای تولید، و کاربرد
نويسنده:عبدالرضا سیم‌چی - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 620.5 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -89-7982-964-978 انتخاب
7- نانوحامل‌ها در نانوتکنولوژی
نويسنده:افروز احمدی ؛ نويسنده:زهرا کیخانی ؛ نويسنده:مارال مظلومی‌تبریزی - مارال مظلومی‌تبریزی - دیویی: 615.58 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 2 -8301-04-600-978 انتخاب
8- نانوذرات آنزیمی: تهیه، مشخصه‌یابی، خواص و کاربردها
نويسنده:چاندرا‌اس. پوندیر ؛ مترجم:محمد حجار ؛ مترجم:فرزانه وهاب‌زاده - جهاد دانشگاهی واحد تهران، سازمان انتشارات - دیویی: 574.1925 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 50000 ریال - 3 -192-133-600-978 انتخاب
9- آزمایش‌های ساده نانو: تجربیات عملی در حوزه‌ی فناوری نانو
نويسنده:علیرضا منسوب‌بصیری ؛ نويسنده:نسیم نصیری‌نیا ؛ ويراستار:بهروز راستانی - پیام مشرق - دیویی: 620.5 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1300 نسخه - 45000 ریال - 7 -25-8050-964-978 انتخاب
10- نانو ذرات طلا برای رشته‌های علوم زیستی، فنی مهندسی و نانو فناوری
گردآورنده:فائزه کاشانیان ؛ گردآورنده:مطهره‌السادات حسینیان ؛ گردآورنده:سروش خوشنویس - جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران - دیویی: 620.5 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 2 -201-133-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46