لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (23)
تالیف (64)
ترجمه (0)
تهران (56)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امید ناامیدی‌ها (شرحی بر م. امید - مهدی اخوان ثالث)
نويسنده:محمدعلی حسینیان - اساتید ایران - دیویی: 8fa1.6209 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 95000 ریال - 1 -21-6386-964-978 انتخاب
2- آواز چگور: زندگی و شعر مهدی اخوان ثالث (م.امید)
نويسنده:محمدرضا محمدی‌آملی - نشر ثالث - دیویی: 8fa1.62 - 480 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 52000 ریال - 8 -44-6404-964 انتخاب
3- مهدی اخوان‌ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین‌ شعرها
نويسنده:مهدی اخوان‌ثالث ؛ محقق:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 65000 ریال - 4 -92-6736-964-978 انتخاب
4- روایتی تازه بر لوح کهن: تحلیل روایت در شعر نو ایران
نويسنده:فرزاد کریمی - قطره - دیویی: 8fa1.62 - 416 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 1 -576-119-600-978 انتخاب
5- مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1384 - 22000 ریال - 7 -29-6736-964 انتخاب
6- کاسه گردان حسرت: نگاهی به آثار مهدی اخوان ثالث
نويسنده:کامران زمانی‌نعمت‌سرا - بیان دانش - دیویی: 8fa1.62 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 45000 ریال - 6 -76-5882-600-978 انتخاب
7- رویکردی جامعه‌شناختی بر اشعار نیمایوشیج و اخوان ثالث
نويسنده:انسیه قلیچ‌لی ؛ ويراستار:فرزانه دلبری - دارالفنون - دیویی: 8fa1.6209 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 163000 ریال - 1 -04-8171-600-978 انتخاب
8- از زلال آب و آینه: تاملی در شعر مهدی اخوان ثالث (م. امید)
نويسنده:جواد میزبان - پایه - دیویی: 8fa1.62 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 15000 ریال - 8 -0-94282-964 انتخاب
9- اخوان و شاملو در تقابل با مسائل اجتماعی
نويسنده:مجید ابتدائی - سخن گستر - دیویی: 8fa1.62 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 3 -550-247-600-978 انتخاب
10- مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1383 - 25000 ریال - 0 -92-6736-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7