لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (23)
تالیف (64)
ترجمه (0)
تهران (56)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اخوان: شاعری که شعرش بود
نويسنده:منوچهر آتشی - آمیتیس - دیویی: 8fa1.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 ریال - 5 -2-95143-964 انتخاب
2- تلخند امید: طنز در سروده‌های مهدی اخوان ثالث. (م. امید)
نويسنده:مجید نگین‌تاجی - فرهنگ‌شناسی - دیویی: 809.7 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 65000 ریال - 7 -28-6724-600-978 انتخاب
3- شکوه پیوستن (سیر فرآیند فردیت در آثار فروغ، سهراب و اخوان)
نويسنده:مهران عالی‌وند - راز نهان - دیویی: 8fa1.6209 - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 98000 ریال - 2 -176-448-600-978 انتخاب
4- سایه معاصر (در شعر سهراب و اخوان)
نويسنده:مهران عالی‌وند - راز نهان - دیویی: 8fa1.6209 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 98000 ریال - 1 -316-258-600-978 انتخاب
5- مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1383 - 25000 ریال - 0 -92-6736-964 انتخاب
6- فرهنگ ایرانی در آثار مهدی اخوان ثالث
نويسنده:صائمه خراسانی ؛ مقدمه:قدمعلی سرامی - ترفند - دیویی: 8fa1.62 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 220000 ریال - 7 -00-5963-600-978 انتخاب
7- مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده ...
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 9800 ریال - 7 -29-6736-964 انتخاب
8- بررسی مقایسه‌ای جنبه‌های موسیقی در اشعار سلمان هراتی و مهدی اخوان‌ثالث
نويسنده:رفیقه یوسفی - نگین سبلان - دیویی: 8fa1.6209358 - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 9 -119-431-600-978 انتخاب
9- مهدی اخوان‌ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین‌ شعرها
نويسنده:مهدی اخوان‌ثالث ؛ محقق:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 65000 ریال - 4 -92-6736-964-978 انتخاب
10- مهدی اخوان‌ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین‌ شعرها
نويسنده:مهدی اخوان‌ثالث ؛ محقق:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1388 - 55000 ریال - 4 -92-6736-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7