لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (8)
تالیف (29)
ترجمه (0)
تهران (29)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات معادن مشتمل بر فرامین رهبری؛ قوانین مربوط به معادن؛ آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها؛ ...
تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ گردآورنده:فاطمه منتصراسدی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.5504685 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - انتخاب
2- قانون نظام مهندسی معدن و آئین‌نامه اجرائی آن (مصوب 1381)
- سازمان نظام مهندسی معدن ایران - دیویی: 346.5507869 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 250000 ریال - 7 -49-6422-600-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات قانون معادن با اصلاحات 1390/8/22 همراه با آیین‌نامه اجرایی و مقررات مرتبط
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.5504685 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 12000 ریال - 9 -151-158-600-978 انتخاب
4- قانون معادن در نظم حقوقی کنونی: شرح علمی - کاربردی قانون معادن
نويسنده:ساعد شهسوار ؛ نويسنده:عباس میرشکاری - رهپویان خرد - دیویی: 346.55043 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 32000 ریال - 7 -9-90506-600-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین کاربردی مرتبط با سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن
تدوين:علیرضا حسنی ؛ تدوين:محمد غلامی‌بهنمیری ؛ تدوين:رضا بیک‌پور - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 346.5504685 - 1218 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 900000 ریال - 5 -770-193-600-978 انتخاب
6- مجموعه کامل قوانین و مقررات بخش معدن و صنایع معدنی ایران
تدوين:سیدعلی آقانباتی ؛ تدوين:شهرام شریعتی - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - دیویی: 346.55043 - 688 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 120000 ریال - 1 -14-2841-964-978 انتخاب
7- معیارها و ضوابط فعالیتهای معدنی
نويسنده:مهدی بازش ؛ نويسنده:علی بازش - مهدی بازش - دیویی: 346.55046 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1 -9525-04-600-978 انتخاب
8- مجموعه قانون معادن و آیین‌نامه‌های مربوط مشتمل بر: قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات و الحلقات بعدی، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.5504685 - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 5 -67-6747-600-978 انتخاب
9- قانون معادن (مصوب 1377/2/27) همراه با اصلاحات و الحاقات به انضمام: نظريات مشورتي اداره كل حقوقي، آيين‌نامه
تدوين: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - دیویی: 346.5504685 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 70000 ریال - 0 -060-480-600-978 انتخاب
10- صنعت و معدن در نظم نوین قانونی "بانضمام قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ..."
تدوين:سعید جلالی ؛ زيرنظر:سیامک صمیمی‌دهکردی ؛ ويراستار:عبدالرضا محمودزاده - جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر - دیویی: 346.55043 - 1182 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 180000 ریال - 3 -52-6096-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3