لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (26)
تالیف (2)
ترجمه (48)
تهران (49)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (50)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر به آفریقا (تن‌تن در کنگو)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 66 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 4 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 8 -13-7706-964 انتخاب
2- هنر الفبا
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 6 -14-7706-964 انتخاب
3- سفر به آفریقا (تن‌تن در کنگو)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 3300 نسخه - 17500 ریال - 8 -13-7706-964 انتخاب
4- The blue lotus
نويسنده: هرژه - رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 35000 ریال - انتخاب
5- در سرزمین پیکارگران
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 66 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 3 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 964-7706-12-X انتخاب
6- گنج راکهام سرخ‌پوش
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 964-7706-09-X انتخاب
7- گنج راکهام سرخ‌پوش
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور ؛ ويراستار:مهدی صالحی‌اقدم - فروزش - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 9 -657-547-964-978 انتخاب
8- Cigars of the Pharaoh
- رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 35000 ریال - انتخاب
9- عصای سحرآمیز (عصای سلطنتی پادشاه اتوکار)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 0 -07-7706-964-978 انتخاب
10- سفر به آفریقا (تن‌تن در کنگو)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 8 -13-7706-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5