لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (29)
تالیف (2)
ترجمه (51)
تهران (52)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (53)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر به آفریقا (تن‌تن در کنگو)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 17500 ریال - 8 -13-7706-964 انتخاب
2- The blue lotus
نويسنده: هرژه - رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 35000 ریال - انتخاب
3- هنر الفبا
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 17500 ریال - 6 -14-7706-964 انتخاب
4- عصای سحرآمیز (عصای سلطنتی پادشاه اتوکار)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 17500 ریال - 3 -07-7706-964 انتخاب
5- پرواز 714
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه نشر رایحه اندیشه - رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 250000 ریال - 0 -7-93800-964-978 انتخاب
6- کوسه‌های دریای سرخ
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:کیانوش لطیفی - دهداری - دیویی: 741.59493 - 62 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 200 ریال - انتخاب
7- هفت گوی بلوری
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌مترجمان‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1381 - 17500 ریال - 3 -4-93800-964 انتخاب
8- جدال با تبهکاران
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 ریال - 7 -22-7706-964 انتخاب
9- دره کبراها
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:مهدی شاه‌خلیلی - نشر هنایش - دیویی: 741.59493 - 56 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 17500 ریال - 2 -00-8245-964 انتخاب
10- سفر به آفریقا (تن‌تن در کنگو)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 250000 ریال - 1 -13-7706-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6