لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (39)
تالیف (62)
ترجمه (5)
تهران (58)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (45)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (67) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- افسانه‌ی شاهان و پهلوانان: سوگ‌نامه‌ی رستم و سهراب
نويسنده:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ ويراستار:اردوان امیری‌نژاد ؛ نقاش:وحید نصیریان - نشر مهاجر - دیویی: 398.22 - 48 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7000 نسخه - 8000 ریال - 8 -04-8861-964 انتخاب
2- زال و رودابه: (اقتباس از شاهنامه‌ی فردوسی)
اقتباس گر:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ تصويرگر:نورالدین زرین‌کلک - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 4000 نسخه - 34000 ریال - 5 -0297-01-600-978 انتخاب
3- کاموس کوشانی
بازنويسي:فریدون جنیدی - بنیاد نیشابور، نشر بلخ - دیویی: 8fa3.62 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1200 نسخه - 2 -60-6337-964-978 انتخاب
4- افسانه‌ی شاهان و پهلوانان: سوگ‌نامه‌ی رستم و سهراب
بازنويسي:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ ويراستار:اردوان امیری‌نژاد ؛ نقاش:وحید نصیریان - مهاجر - دیویی: 398.22 - 52 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 4000 نسخه - 15000 ریال - 6 -05-8861-964 انتخاب
5- دلاوران زابل (رستم و اسفندیار) اقتباس از شاهنامه فردوسی
نويسنده:بهرام داهیم ؛ نويسنده:ابوالقاسم فردوسی - گلریز - دیویی: 8fa3.62 - 624 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 126000 ریال - 5 -32-5527-964 انتخاب
6- افسانه‌ی شاهان و پهلوانان: هفت‌خوان رستم
بازنويسي:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ ويراستار:اردوان امیری‌نژاد ؛ تصويرگر:وحید نصیریان - مهاجر - دیویی: 398.22 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 2 -24-8861-964-978 انتخاب
7- هفت ‌خوان رستم
بازنويسي:فریدون جنیدی - بنیاد نیشابور، نشر بلخ - دیویی: 8fa3.62 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1200 نسخه - 5 -56-6337-964-978 انتخاب
8- افسانه‌ی شاهان و پهلوانان: سوگ‌نامه‌ی رستم و سهراب
نويسنده:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ ويراستار:اردوان امیری‌نژاد ؛ نقاش:وحید نصیریان - نشر مهاجر - دیویی: 398.22 - 48 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 4000 نسخه - 15000 ریال - 8 -04-8861-964 انتخاب
9- خونبهای اسفندیار (سرگذشت بازماندگان جهان پهلوان رستم)
نويسنده:فواد فاروقی - پل - دیویی: 8fa3.62 - 386 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 9 -011-233-964-978 انتخاب
10- افسانه‌ی شاهان و پهلوانان: هفت‌خوان رستم
بازنويسي:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ ويراستار:اردوان امیری‌نژاد ؛ نقاش:وحید نصیریان - مهاجر - دیویی: 398.22 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 2 -24-8861-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7