لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (15)
تالیف (59)
ترجمه (0)
تهران (57)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مالی: مورد استفاده عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاههای اجرایی
نويسنده:ابوحمزه شیخ‌ودودی - شیخ‌ودود - دیویی: 331.70955 - 206 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 35000 ریال - 3 -6-96368-964-978 انتخاب
2- قانون بودجه سال 1392 کل کشور، به انضمام قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392
نويسنده:محمدحسین قشقایی - مذاکره - دیویی: 343.55034 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 1 -22-5336-600-978 انتخاب
3- قانون بودجه سال 1394 کل کشور
تدوين:غلامرضا حجتی‌اشرفی - گنج دانش - دیویی: 343.55034 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 1 -50-6244-600-978 انتخاب
4- قانون بودجه سال 1394 کل کشور: پیوست شماره دو: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مصوب 1394/12/24 مجلس شورای اسلامی
تهيه و تنظيم: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - دیویی: 343.55034 - 176 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 1 -162-179-964-978 انتخاب
5- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/25 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به انضمام قانون الحاق موادی به قانون مذکور مصوب 1384/8/5
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات - دیویی: 343.5503 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 14500 ریال - 5 -768-425-964 انتخاب
6- قانون بودجه سال 1396 کل کشور: پیوست شماره سه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت...
- سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - دیویی: 343.55034 - 72 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 30000 ریال - 8 -811-179-964-978 انتخاب
7- قانون بودجه سال 1392 کل کشور مصوب 1392/12/6 مجلس شورای اسلامی
گردآورنده:جهانگیر منصور - دوران - دیویی: 343.55034 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 0 -48-6208-600-978 انتخاب
8- قانون بودجه سال 1394 کل کشور: پیوست شماره چهار: اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه و فعالیت مصوب 1394/12/24 مجلس شورای اسلامی
نويسنده:محمدحسین قشقایی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - دیویی: 343.55034 - 688 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 170000 ریال - 5 -614-179-964-978 انتخاب
9- فساد اداری و مالی و راهکارهای عملی پیشگیری از آن
نويسنده:عبدالحسین پیکرنگار ؛ نويسنده:محمدطاهر باقری‌زاده‌اشعری ؛ نويسنده:محمدرضا نعیمی - تفتان - دیویی: 354.55 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 9 -91-8923-964-978 انتخاب
10- قانون بودجه سال 1396 کل کشور: پیوست شماره چهار: اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه و فعالیت مصوب 1395/12/24 مجلس شورای اسلامی
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - دیویی: 343.55034 - 1120 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 270000 ریال - 5 -812-179-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6