لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (111)
تالیف (17)
ترجمه (129)
تهران (144)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (146)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (146) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازیافت
نويسنده:آنجلا رویستون ؛ مترجم:نیره خاکبازان - نشر پیدایش - دیویی: 363.7282 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3100 نسخه - 15000 ریال - 964-349-280-X انتخاب
2- بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف انرژی
نويسنده:الگزاندرا فیکس ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.7916 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 6 -386-389-964-978 انتخاب
3- بازیافت زباله، حیات وحش در خطر، انرژی‌های جدید
نويسنده:استیو پارکر ؛ مترجم:مجید عمیق - پیدایش - دیویی: 363.728 - 108 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 1600 نسخه - 50000 ریال - 7 -371-349-964 انتخاب
4- چگونه چاپ کنیم؟
نويسنده:نیل بوکانان ؛ مترجم:ساجده تقی‌زاده - گام - دیویی: 745.5 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3100 نسخه - 15000 ریال - 8 -6-90682-964-978 انتخاب
5- با زباله چه کنیم؟
نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:هایده منصوری ؛ ويراستار:حمیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 9 -330-389-964-978 انتخاب
6- پسماندهای خانگی
نويسنده:کیت واکر ؛ مترجم:هایده منصوری ؛ ويراستار:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7288 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 6 -427-389-964-978 انتخاب
7- زمین را نجات دهیم: مصرف کمتر، مصرف دوباره، بازیافت زباله
نويسنده:تانیالوتر آگاروال ؛ مترجم:رضوانه سیدعلی - نشر شهر - دیویی: 363.728 - 48 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 8 -323-238-964-978 انتخاب
8- چگونه نقاب و لباس مبدل درست کنیم
نويسنده:نیل بوکانان ؛ مترجم:ساجده تقی‌زاده - گام - دیویی: 745.5 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2600 نسخه - 10000 ریال - 2 -5-90682-964 انتخاب
9- چگونه طراحی کنیم؟
نويسنده:نیل بوکانان ؛ مترجم:ساجده تقی‌زاده - گام - دیویی: 745.5 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4100 نسخه - 10000 ریال - 6 -3-90682-964 انتخاب
10- بازیافت
نويسنده:انسیه امامی‌سرچشمه - هنرسرای اندیشه - دیویی: 363.7 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 7 -63-7457-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15