لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیروی زمینی ارتش در عملیات فتح‌المبین
گردآورنده:معین وزیری - ایران سبز - دیویی: 955.0843 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 5 -07-7607-964 انتخاب
2- شجاعان نبرد: قرارگاه نصر 2 در عملیات فتح المبین
نويسنده:فرض‌الله شاهین‌راد - عرشان - دیویی: 955.0843 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 22000 ریال - 9 -0-95057-964 انتخاب
3- نیروی زمینی ارتش در عملیات فتح‌المبین
گردآورنده:معین وزیری - ایران سبز - دیویی: 955.0843 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - 0 -07-7607-964-978 انتخاب
4- شجاعان نبرد: قرارگاه نصر 2 در عملیات فتح المبین سرتیپ فرض‌الله شاهین راد
نويسنده:فرض‌الله شاهین‌راد - عرشان - دیویی: 955.0843 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 22000 ریال - 9 -0-95057-964 انتخاب
5- شجاعان نبرد: قرارگاه نصر 2 در عملیات فتح‌المبین
نويسنده:فرض‌الله شاهین‌راد - عرشان - دیویی: 955.0843 - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 22000 ریال - 9 -0-95057-964 انتخاب
6- لشکر نه نفره: خاطراتی از عملیات فتح‌المبین
نويسنده:علیرضا پوربزرگ‌وافی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 13000 ریال - 1 -39-8134-964 انتخاب
7- عملیات فتح‌المبین قرارگاه قدس "عین خوش - دشت عباس"
گردآورنده:محسن شاهان - ایران سبز - دیویی: 955.0843 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 14000 ریال - 3 -08-7607-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1