لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (15)
تالیف (77)
ترجمه (0)
تهران (66)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحلیل و نقد رویه قضایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)
نويسنده:محمد موسوی‌مقدم - حقوق امروز - دیویی: 348.5504 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 0 -17-7047-600-978 انتخاب
2- مطالعه موردی مسائل حقوقی: روابط موجر و مستاجر
گردآورنده: مرکز آموزش قوه قضاییه - مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه - دیویی: 346.550434 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 145000 ریال - 4 -116-480-600-978 انتخاب
3- جامع الاطراف مدنی 2 شامل: مباحث اموال و مالکیت شرح مفصل مواد یازده الی یکصد و هشتاد و دو قانون مدنی
نويسنده:مرتضی فتحی‌نژاد‌کرمانی - فارسیران - دیویی: 346.55 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 4 -30-8313-600-978 انتخاب
4- ماهیت فقهی و حقوقی مالکیت دوره‌ای و ارزیابی اعتبار آن در قراردادها و عقود
نويسنده:مرتضی مصطفائی ؛ ويراستار:فاطمه مصطفائی - روناس - دیویی: 297.372 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 160000 ریال - 3 -14-7587-964-978 انتخاب
5- تخلیه فوری در 7 روز (قابل استفاده عموم به همراه نمونه دادخواست و مدارک لازم)
نويسنده:محمد فولادی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.550434 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 250000 ریال - 6 -574-158-600-978 انتخاب
6- حقوق مدنی: اشخاص و اموال
نويسنده:حسین پورحسنی - گام حق - دیویی: 346.55 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 5 -16-7816-600-978 انتخاب
7- تحدید حقوق مالکانه در طرح‌های عمومی و عمرانی
نويسنده:امید محمدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.5504 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200000 ریال - 2 -431-158-600-978 انتخاب
8- قوانین و اصول آپارتمان‌نشینی
نويسنده:سیدامیر خلیفه‌سلطانی - آب خست - دیویی: 346.550434 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 1 -0-97782-600-978 انتخاب
9- تحلیلی بر ضمان ید با رویکردی به قاعده «علی‌الید»
نويسنده:نعمت‌اله ضیائی‌جزی - سنجش و دانش - دیویی: 297.324 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 240000 ریال - 4 -511-469-600-978 انتخاب
10- دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت
نويسنده:رضا ولویون - میزان - دیویی: 346.5504 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 360000 ریال - 4 -018-212-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8