لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (1)
تالیف (10)
ترجمه (1)
تهران (9)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق اساسی کاربردی
نويسنده:هاشم هاشم‌زاده‌هریسی - نشر میزان - دیویی: 342.55 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 110000 ریال - 1 -018-511-964 انتخاب
2- تفکیک قوا، ولایت مطلقه‌ی فقیه و استقلال قوا
نويسنده:محمد منصورنژاد ؛ ويراستار:حجت‌الله محمدشاهی - جوان پویا - دیویی: 297.02 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 12000 ریال - 2 -65-2538-964-978 انتخاب
3- دگردیسی تفکیک قوا از مفهوم کلاسیک به مفهوم مدرن
نويسنده:زهره‌السادات امیرآفتابی ؛ مقدمه:محمدرضا ویژه - خرسندی - دیویی: 302.404 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 8 -853-114-600-978 انتخاب
4- حقوق اساسی کاربردی
نويسنده:هاشم هاشم‌زاده‌هریسی - نشر میزان - دیویی: 342.55 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 16000 ریال - 1 -018-511-964 انتخاب
5- مبانی دینی مردم‌سالاری
نويسنده:ابوالفضل موسویان - دانشگاه مفید - دیویی: 297.483 - 548 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 9 -63-8092-964-978 انتخاب
6- تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به همراه متن قانون اساسی
نويسنده:مصطفی نصیری - اجتماع - دیویی: 342.55023 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 9500 ریال - 964-93791-0-X انتخاب
7- تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا، فرانسه
نويسنده:علی‌اکبر جعفری‌ندوشن - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 302.404 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 23000 ریال - 5 -68-8134-964 انتخاب
8- مبانی نظریه تفکیک قوا در آراء جان لاک و شال منتسکیو
نويسنده:سیدمحمدعلی آل‌محمد - کتاب آوا - دیویی: 302.404 - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 105000 ریال - 2 -75-6558-600-978 انتخاب
9- رهبری و قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:شهرام محمدی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات - دیویی: 320.404 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 62000 ریال - 5 -693-419-964-978 انتخاب
10- دموکراسی غیرانتخابی و تفکیک قوای جدید
نويسنده:فرانک ویبر ؛ مترجم:علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی ؛ مترجم:افسون غفوری - خرسندی - دیویی: 321.8 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - 8 -501-114-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2