لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (2)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نواحی بهبود کسب و کار (BID) به مثابه بهبود اقتصاد شهری در ایران
نويسنده:محمدحسین شریف‌زادگان ؛ نويسنده:بهزاد ملک‌پوراصل - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 331.7020955 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 1 -6841-03-964-978 انتخاب
2- جایگاه پارک‌ها، شهرک‌ها و مناطق علمی، فناوری و صنعتی در جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:سیدحبیب‌الله طباطبائیان ؛ نويسنده:سیداسماعیل هاشمی ؛ نويسنده:پیمان حاجی‌زاده - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - دیویی: 607.2 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 75000 ریال - 9 -026-173-600-978 انتخاب
3- قوانین طراحی و اصول ساخت شهرک‌های صنعتی شهرهای کوهستانی (منطقه غرب کشور)
نويسنده:محمدرضا رحیمی‌بیروئی ؛ نويسنده:آرش دژکامه ؛ نويسنده:علی اسدالهی - آرش دژکامه - دیویی: 333.330955 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 5 -9866-04-600-978 انتخاب
4- درآمدی بر صنعت و شهرک‌های صنعتی
نويسنده:مهدی توانا - قدس رضوی - دیویی: 333.330688 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 45000 ریال - 6 -49-5794-600-978 انتخاب
5- راهنمای ارزیابی اثرات زیستمحیطی شهرک‌های صنعتی
نويسنده:سیدمسعود منوری - کتاب فرزانه - دیویی: 363.731 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 964-7239-22-X انتخاب
6- نواحی بهبود کسب و کار (BID) به مثابه بهبود اقتصاد شهری در ایران
نويسنده:محمدحسین شریف‌زادگان ؛ نويسنده:بهزاد ملک‌پوراصل - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 331.7020955 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 110000 ریال - 1 -6841-03-964-978 انتخاب
7- تجزیه و تحلیل رشد، بهره‌وری و جهت‌گیری تجاری مطالعه مناطق صنعتی ایران
نويسنده:بیژن صفوی - فرهنگ و تمدن - دیویی: 382.63 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 65000 ریال - 1 -12-6691-600-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی مشتمل بر: قوانین مربوط به صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ...
تدوين:فریدون تحصیلدوست ؛ تدوين:غلامحسین افتاده ؛ تدوين:مهناز کردنائیج - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.5507 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 4 -57-7434-600-978 انتخاب
9- راهنمای شهرکهای صنعتی ایران
نويسنده:جعفر(فرشید) اسحاقی ؛ ويراستار:محمدرضا میرباقری ؛ ويراستار:سوزان مقصودی - دیدار نو - دیویی: 363.731 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 16000 ریال - 7 -9-96037-964-978 انتخاب
10- نواحی بهبود کسب و کار (BID) به مثابه بهبود اقتصاد شهری در ایران
نويسنده:محمدحسین شریف‌زادگان ؛ نويسنده:بهزاد ملک‌پوراصل ؛ ويراستار:فاطمه جهانگیری - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 331.7020955 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 290000 ریال - 1 -6841-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1