لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (7)
تالیف (39)
ترجمه (4)
تهران (29)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه برانیم تا سالم بمانیم
نويسنده:غلامرضا روشنی - روشنی - دیویی: 629.283 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 2 -2-90991-600-978 انتخاب
2- ده راهکار برای حفظ ایمنی کودکان در جاده‌ها و خیابان‌ها
نويسنده:آرزو مرادی ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 363.125 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 6 -254-333-600-978 انتخاب
3- ماشین‌ها فرزندان ما هستند
نويسنده:تیمور غلامی ؛ تصويرگر:امیرعباس صدیقی - تسنیم دانش - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 1 -9-99611-600-978 انتخاب
4- همیار پلیس
نويسنده:آزاده کرم‌بارنگی ؛ مترجم:ابوالفضل امیردیوانی ؛ گرافيست:جووانی کاویتسل - اندیشه زرین - دیویی: 363.1 - 6 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -21-5857-600-978 انتخاب
5- سفر ایمن و بی‌خطر: چند نکته کوتاه برای داشتن نوروزی شادتر
نويسنده:حسین رحیمی ؛ نويسنده:عین‌اله جهانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 629.283 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 2 -648-238-964-978 انتخاب
6- رانندگی و سوءمصرف الکل: راهنمای ایمنی راه برای تصمیم‌گیرندگان و مجریان قانون
نويسنده:نرگس رستمی‌گوران ؛ نويسنده:نادره معماریان ؛ نويسنده:فاطمه رجبی - سپیدبرگ - دیویی: 363.1 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 6 -14-6793-600-978 انتخاب
7- ده راهکار برای حفظ ایمنی کودکان در جاده‌ها و خیابان‌ها
نويسنده:آرزو مرادی ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 363.125 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 0 -339-333-600-978 انتخاب
8- پیشگیری از حوادث حمل و نقل در جوانان
نويسنده:محمداسماعیل مطلق ؛ نويسنده:فیروزه مصطفوی ؛ نويسنده:آسیه پیرزاده - سمند - دیویی: 363.125 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 25000 ریال - 3 -2-96336-600-978 انتخاب
9- میهمانی بابابزرگ، من و ماشین بابایی
نويسنده:مرتضی ابراهیمی ؛ تصويرگر:محمدعلی ولیزاده - روجین مهر - دیویی: 363.2 - 10 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 4 -49-5884-600-978 انتخاب
10- همیاران پلیس راه اردستان: دوره مقدماتی
نويسنده:محمدرضا کیانی ؛ تصويرگر:محمد فرهنگ - هدهد صبا،زواره - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 4 -6-95411-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5