لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(678)
چاپ مجدد (993)
تالیف (1642)
ترجمه (29)
تهران (971)
شهرستان (700)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (548)

تعداد یافت شده (1671) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان و ادبیات فارسی عمومی: برگزیده‌ی متون ادبی طی پانزده فصل، شیوه‌‌ی نگارش فارسی، مباحث دستور و زبان‌شناسی
نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری ؛ نويسنده:غلامرضا عمرانی ؛ نويسنده:فریده کریمی‌موغاری - نشر چشمه - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1383 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 1 -14-6194-964 انتخاب
2- فارسی عمومی
نويسنده:کامل احمدنژاد ؛ نويسنده:علی ایمانی - ویرایش - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 3300 نسخه - 23000 ریال - 0 -20-6184-964 انتخاب
3- فارسی عمومی
گردآورنده:جعفر خورشیدی ؛ گردآورنده:صدیقه رئیسی - حدیث امروز - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -91-5765-964-978 انتخاب
4- برگزیده زبان و ادبیات فارسی
به‌اهتمام:فیروز فاضلی ؛ به‌اهتمام:علی پورامن ؛ به‌اهتمام:التفات یگانه - اختر - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 7 -344-517-964-978 انتخاب
5- پارسی‌نامه (فارسی عمومی) (برای تدریس در مراکز آموزش عالی)
نويسنده:داود باقری‌زاد ؛ نويسنده:ابراهیم محسنی ؛ نويسنده:فاطمه جهانی‌بهنمیری - طراحان هومن - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -12-6778-600-978 انتخاب
6- گزیده‌ی زبان و ادب فارسی (درسنامه‌ی فارسی عمومی دانشگاهی)
نويسنده:مریم تراب‌پرور ؛ نويسنده:محمد عسگری - موسسه آموزش عالی ایوانکی - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 6 -1-92918-600-978 انتخاب
7- حرفهایم با امام: قطعه، شعر، مقاله، نقاشی، داستان، مجموعه آثار کودکان
زيرنظر: شورای‌بررسی‌انتشارات‌پیام‌آزادی - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 7 -055-307-964 انتخاب
8- زبان و ادبیات فارسی عمومی (درسنامه دانشگاهی)
نويسنده:مسعود روحانی ؛ نويسنده:علی فرشیدفر ؛ نويسنده:مجید گیلانی - شمال پایدار،دانشگاه شمال - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 33500 ریال - 5 -11-9962-964 انتخاب
9- فارسی عمومی
نويسنده:شهین قاسمی - زعیم - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -54-8551-964-978 انتخاب
10- فراتاش: جنگ ادبی - هنری
نويسنده:جعفر کازرونی - چشمه هنر و دانش - 144 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 58000 ریال - 4 -34-2929-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 168