لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(709)
چاپ مجدد (1033)
تالیف (1713)
ترجمه (29)
تهران (1006)
شهرستان (736)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (580)

تعداد یافت شده (1742) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزینه ادب فارسی: برای دانشجویان دانشگاهها
نويسنده:یدالله شکیبافر - نیکوروش - دیویی: 8fa0.8 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 5000 ریال - انتخاب
2- مجموعه رسائل فارسی
- بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 8fa0.8 - 296 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 29000 ریال - 9 -207-971-964-978 انتخاب
3- برگزیده‌ی متون و نگارش فارسی
نويسنده:یدالله بهمنی‌مطلق ؛ نويسنده:یدالله طالشی - موسسه کتاب مهربان نشر - دیویی: 8fa0.8 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1387 - 34000 ریال - 0 -6-93501-964 انتخاب
4- فارسی عمومی دانشگاهی: گزینه ادب فارسی: متون نظم و نثر: همراه با توضیحات و معانی لغات ویژه دوره‌های عمومی درس فارسی دانشگاه‌ها
نويسنده:سیداحمد حسینی‌کازرونی ؛ نويسنده:سیدجعفر حمیدی - ارمغان،دانشگاه‌ آزاد اسلامی، واحد ‌بوشهر، مرکز انتشارات علمی - دیویی: 8fa0.8 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 30000 ریال - 7 -49-5560-964 انتخاب
5- بر امواج شعر و ادب (برگزیده‌ی متون نظم و نثر، تاریخ ادبیات، نگارش، سبک‌شناسی و ...)
نويسنده:مینا آقازاده - سفیر اردهال - دیویی: 8fa0.8 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 ریال - 4 -119-313-600-978 انتخاب
6- گذری بر زبان و ادبیات فارسی
نويسنده:فاروق صفی‌زاده - سازمان چاپ و انتشارات ایران جام - دیویی: 8fa0.8 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 3 -72-8379-964-978 انتخاب
7- زبان و ادب پارسی: فارسی عمومی
نويسنده:محمدامین احسانی‌اصطهباناتی - سخنوران - دیویی: 8fa0.8 - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 7 -335-383-600-978 انتخاب
8- زبان و ادبیات فارسی عمومی: برگزیده‌ی متون ادبی طی پانزده فصل، شیوه‌ی نگارش فارسی، مباحث دستور و زبان‌شناسی
نويسنده:غلامرضا عمرانی ؛ نويسنده:فریده کریمی‌موغاری ؛ نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری - نشر چشمه - دیویی: 8fa0.8 - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 34 سال 1384 - 40000 ریال - 1 -14-6194-964 انتخاب
9- شرح و راهنمای برگزیده متون ادب فارسی: قابل استفاده برای درس 3 واحدی فارسی عمومی کلیه رشته‌های و داوطلبان شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی
نويسنده:محمدنقی مقصودی - علم و صنعت 110 - دیویی: 8fa0.8 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 30000 ریال - 964-6507-28-X انتخاب
10- شعر و شعور: برگزیده متون و اشعار ادب پارسی برای دانشجویان
نويسنده:فاطمه جمالی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دیویی: 8fa0.8 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 36000 ریال - 7 -386-524-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 175