لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (15)
تالیف (6)
ترجمه (15)
تهران (20)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد
نويسنده:ماتئی ویشنیک ؛ مترجم:تینوش نظم‌جو - نشر ماه‌ریز - دیویی: 842.914 - 88 صفحه - جیبی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1381 - 4500 ریال - 0 -73-7049-964 انتخاب
2- داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد
نويسنده:ماتئی ویشنیک ؛ مترجم:تینوش نظم‌جو ؛ ويراستار:خشایار فهیمی - شمشاد - دیویی: 842.914 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 4 -4-94939-600-978 انتخاب
3- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 80000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
4- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 150000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
5- داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد
نويسنده:ماتئی ویشنیک ؛ مترجم:تینوش نظم‌جو ؛ باهمكاري:مهشاد مخبری - نشر ماه‌ریز - دیویی: 842.914 - 88 صفحه - جیبی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1381 - 6000 ریال - 0 -73-7049-964 انتخاب
6- داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد
نويسنده:ماتئی ویشنیک ؛ مترجم:تینوش نظم‌جو ؛ باهمكاري:مهشاد مخبری - نشر ماه‌ریز - دیویی: 842.914 - 88 صفحه - جیبی (مقوایی) - چاپ 3 سال 1382 - 7000 ریال - 0 -73-7049-964 انتخاب
7- چهار دختر بچه (نمایش در شش پرده) به همراه موخره‌ای از چارلز مارویتز
نويسنده:پابلو پیکاسو ؛ مترجم:عاطفه طاهایی ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - نشر چشمه - دیویی: 842.91 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 2 -596-362-964-978 انتخاب
8- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 60000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
9- داستان خرس‌های پاندا: به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد
نويسنده:ماتئی ویشنیک ؛ مترجم:تینوش نظم‌جو ؛ باهمكاري:مهشاد مخبری - نشر ماه‌ریز - دیویی: 842.914 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 7000 ریال - 0 -73-7049-964 انتخاب
10- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3