لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (14)
تالیف (5)
ترجمه (15)
تهران (19)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 500 نسخه - 120000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
2- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 400 نسخه - 70000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
3- دوستان کمدی
نويسنده:کابور راسوو ؛ مترجم:ساناز فلاح‌فرد - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 842.914 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 2 -340-436-600-978 انتخاب
4- داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد
نويسنده:ماتئی ویشنیک ؛ مترجم:تینوش نظم‌جو ؛ ويراستار:خشایار فهیمی - نشر ماه‌ریز - دیویی: 842.914 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 3 -73-7049-964-978 انتخاب
5- داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد
نويسنده:ماتئی ویشنیک ؛ مترجم:تینوش نظم‌جو - نشر ماه‌ریز - دیویی: 842.914 - 88 صفحه - جیبی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 0 -73-7049-964 انتخاب
6- داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد
نويسنده:ماتئی ویشنیک ؛ مترجم:تینوش نظم‌جو ؛ باهمكاري:مهشاد مخبری - نشر ماه‌ریز - دیویی: 842.914 - 88 صفحه - جیبی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 0 -73-7049-964 انتخاب
7- چهار دختر بچه (نمایش در شش پرده) به همراه موخره‌ای از چارلز مارویتز
نويسنده:پابلو پیکاسو ؛ مترجم:عاطفه طاهایی ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - نشر چشمه - دیویی: 842.91 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1200 نسخه - 25000 ریال - 2 -596-362-964-978 انتخاب
8- داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد
نويسنده:ماتئی ویشنیک ؛ مترجم:تینوش نظم‌جو ؛ باهمكاري:مهشاد مخبری - نشر ماه‌ریز - دیویی: 842.914 - 88 صفحه - جیبی (مقوایی) - چاپ 3 سال 1382 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 0 -73-7049-964 انتخاب
9- داستان خرس‌های پاندا: به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد
نويسنده:ماتئی ویشنیک ؛ مترجم:تینوش نظم‌جو ؛ باهمكاري:مهشاد مخبری - نشر ماه‌ریز - دیویی: 842.914 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 2200 نسخه - 7000 ریال - 0 -73-7049-964 انتخاب
10- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 60000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2