لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (15)
تالیف (6)
ترجمه (13)
تهران (18)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد
نويسنده:ماتئی ویشنیک ؛ مترجم:تینوش نظم‌جو ؛ ويراستار:خشایار فهیمی - نشر ماه‌ریز - دیویی: 842.914 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 18000 ریال - 3 -73-7049-964-978 انتخاب
2- داستان خرس‌های پاندا: به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد
نويسنده:ماتئی ویشنیک ؛ مترجم:تینوش نظم‌جو ؛ مترجم:مهشاد مخبری - نشر ماه‌ریز - دیویی: 842.914 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 0 -73-7049-964 انتخاب
3- داستان خرس‌های پاندا: به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد
نويسنده:ماتئی ویشنیک ؛ مترجم:تینوش نظم‌جو ؛ مترجم:مهشاد مخبری - نشر ماه‌ریز - دیویی: 842.914 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 0 -73-7049-964 انتخاب
4- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 70000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
5- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 120000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
6- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 80000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
7- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - دیویی: 842.914 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 70000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
8- پل‌های سن ائوآز
نويسنده:مارگریت دوراس ؛ مترجم:مازیار مهیمنی - نشر ثالث - دیویی: 842.914 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 8 -076-380-964 انتخاب
9- داستان خرس‌های پاندا: به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد
نويسنده:ماتئی ویشنیک ؛ مترجم:تینوش نظم‌جو ؛ مترجم:مهشاد مخبری - نشر ماه‌ریز - دیویی: 842.914 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 0 -73-7049-964 انتخاب
10- داستان خرس‌های پاندا: به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد
نويسنده:ماتئی ویشنیک ؛ مترجم:تینوش نظم‌جو ؛ باهمكاري:مهشاد مخبری - نشر ماه‌ریز - دیویی: 842.914 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 7000 ریال - 0 -73-7049-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2