لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (4)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فصل روسپیدی‌ها
نويسنده:احمد خدایگان - قلم مهر - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -36-7474-600-978 انتخاب
2- سبک‌شناسی شعر
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 2 -26-5509-964 انتخاب
3- شرح مختصری از سبک‌شناسی: معرفی شعرا و نویسندگان هر سبک
نويسنده:طیبه مهدی‌نژاد - حله - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 1 -0-99559-622-978 انتخاب
4- پارسی برای همه: نگارش، خوانش و گویش
محقق:غلامحسین مراقبی - آینده دانش - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 2 -33-8231-600-978 انتخاب
5- بوی جوی مولیان: مجموعه مقالات در حوزه‌ی زبان و ادبیات فارسی
نويسنده:مریم بختیاری - مرتضی - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 1 -82-6424-964-978 انتخاب
6- جام مینایی: فارسی عمومی و آیین نگارش
نويسنده:حسین منصوریان‌سرخگریه ؛ نويسنده:رضا فرصتی ؛ نويسنده:حسین علی‌پاشا - مبعث - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -57-5356-600-978 انتخاب
7- دود معلق: گذری بر سبک آثار شیوا مقانلو براساس سبک‌شناسی پیتر وردانک
نويسنده:سمانه قانع‌فرد - کتیبه نوین - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -67-8813-600-978 انتخاب
8- پارسی برای همه: نگارش، خوانش و گویش
محقق:غلامحسین مراقبی - آینده دانش - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -33-8231-600-978 انتخاب
9- قالب‌های شعری و سبک‌های شعر و نثر فارسی
نويسنده:مژگان پهلوانی - برلیان - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 2 -2-99491-622-978 انتخاب
10- پارسی برای همه: نگارش، خوانش و گویش
محقق:غلامحسین مراقبی - آینده دانش - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -33-8231-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2