لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (4)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فصل روسپیدی‌ها
نويسنده:احمد خدایگان - قلم مهر - دیویی: 8fa0.76 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -36-7474-600-978 انتخاب
2- سبک‌شناسی شعر
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - دیویی: 8fa1.009 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 2 -26-5509-964 انتخاب
3- پارسی برای همه: نگارش، خوانش و گویش
محقق:غلامحسین مراقبی - آینده دانش - دیویی: 8fa0.4 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 2 -33-8231-600-978 انتخاب
4- دود معلق: گذری بر سبک آثار شیوا مقانلو براساس سبک‌شناسی پیتر وردانک
نويسنده:سمانه قانع‌فرد - کتیبه نوین - دیویی: 8fa3.6209 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -67-8813-600-978 انتخاب
5- پارسی برای همه: نگارش، خوانش و گویش
محقق:غلامحسین مراقبی - آینده دانش - دیویی: 8fa0.4 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -33-8231-600-978 انتخاب
6- پارسی برای همه: نگارش، خوانش و گویش
محقق:غلامحسین مراقبی - آینده دانش - دیویی: 8fa0.4 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -33-8231-600-978 انتخاب
7- سبک‌شناسی کاربردی
نويسنده:آزاده شریفی ؛ ويراستار:فرید مصلحی‌مصلح‌آبادی - فاطمی - دیویی: 8fa0.4 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 3 -451-318-964-978 انتخاب
8- ساغر اندیشه
نويسنده:امیرحسین مغیث ؛ نويسنده:بهجت فرزانفر - میهن نو - دیویی: 8fa8.8009 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 9 -59-2954-964-978 انتخاب
9- ادبستان پارسی: فارسی عمومی برای دانشگاه‌ها
نويسنده:سیامک سعادتی - مهر سبحان - دیویی: 8fa0.9 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 5 -704-334-600-978 انتخاب
10- پارسی برای همه: نگارش، خوانش و گویش
محقق:غلامحسین مراقبی - آینده دانش - دیویی: 8fa0.4 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 2 -33-8231-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2