لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(408)
چاپ مجدد (388)
تالیف (639)
ترجمه (157)
تهران (698)
شهرستان (98)
كودك و نوجوان (185)
كمك درسی و آموزشی (125)

تعداد یافت شده (796) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Teach yourself English vocabulary
نويسنده:Martin Hunt - مهرخاور - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
2- الاغ مهربان و زبان انگلیسی
نويسنده:آتنا عزت‌پناه ؛ تصويرگر:طیبه هراتی - گوهر اندیشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 9 -47-5878-600-978 انتخاب
3- دورا و ستاره کوچولو
نويسنده:سارا ویلسون ؛ مترجم:شوکت حاجیلو ؛ ويراستار:فاطمه امیری - آبادیران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 4 -73-7039-964-978 انتخاب
4- واژگان سطر به سطر زبان انگلیسی
نويسنده:کامران معتمدی - بین‌المللی گاج - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 3 -81-7981-964 انتخاب
5- Vocabulary plus 1001: athematically organized book on advanced vocabulary
نويسنده:مجتبی رحمانیان ؛ نويسنده:نبی کریمی‌الوار - پردیسان - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 5 -45-7269-964 انتخاب
6- Intermediate vocabulary
نويسنده:B. J. Thomas - مهران،پیک پیشرو،امیر مسعود - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
7- 505 واژه
نويسنده:احسان حسن‌قاجار ؛ گرافيست:هلیا حیدری‌تبار - بین‌المللی گاج - 306 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -890-158-964-978 انتخاب
8- اشیاء = Things
تهيه و تنظيم:سودابه غریب - آوای برتر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 3 -4-95018-964 انتخاب
9- قدرت هوش گفتاری: 10 راه برای رسیدن به نبوغ گفتاری
نويسنده:تونی بوزان ؛ مترجم:مرتضی احمدی - بوکتاب،کامکار - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 4 -22-2775-964-978 انتخاب
10- Step 1
نويسنده:منوچهر صفاری ؛ تصويرگر:محسن شیری - آوای آزاده - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1394 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 6 -7-96393-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 80