لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(454)
چاپ مجدد (435)
تالیف (716)
ترجمه (173)
تهران (777)
شهرستان (112)
كودك و نوجوان (202)
كمك درسی و آموزشی (129)

تعداد یافت شده (889) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Intermediate vocabulary
نويسنده:B. J. Thomas - زبان ملل - دیویی: 428.1 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - انتخاب
2- راهنمای کامل اندیشه‌ها و تصورات
نويسنده:پاتریشیا آکرت ؛ مترجم:رضا دانشوری‌نصرآبادی - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.64 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 30000 ریال - 2 -528-981-964-978 انتخاب
3- 505 واژه
نويسنده:احسان حسن‌قاجار ؛ گرافيست:هلیا حیدری‌تبار - بین‌المللی گاج - دیویی: 428.1 - 306 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 120000 ریال - 0 -890-158-964-978 انتخاب
4- List of English words of persian origin
نويسنده:ناصر کارگر - وارش‌وا - دیویی: 423.24 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 12000 ریال - 6 -53-8029-964-978 انتخاب
5- Culture A-Z: a dictionary of the contemporary culture of britain and anerica
نويسنده:داور جاویدزاده‌ارشادی - سپاهان - دیویی: 425 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 45000 ریال - انتخاب
6- Intermediate vocabulary
نويسنده:B. J. Thomas - زبان مهر - دیویی: 428.1 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 12000 ریال - 9 -557127-17-0 انتخاب
7- من و حمام
زيرنظر: واحد ترجمه و ویرایش کتابهای بنفشه ؛ نقاش:دیوید کراسلی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 372 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 20000 ریال - 0 -957-417-964-978 انتخاب
8- 280 واژه
نويسنده:موسی عوض‌زاده - رهام اندیشه - دیویی: 428.1 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 0 -08-8749-600-978 انتخاب
9- واژگان سطر به سطر زبان انگلیسی
نويسنده:کامران معتمدی - بین‌المللی گاج - دیویی: 425 - 248 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 20 سال 1385 - 20000 ریال - 3 -81-7981-964 انتخاب
10- English vocabulary in use: upper-intermediate
نويسنده:Michael McCarthy ؛ نويسنده:Felicity O'Dell - جنگل - دیویی: 428.1 - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 7 -66435-521-0 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 89