لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(78)
چاپ مجدد (77)
تالیف (143)
ترجمه (12)
تهران (129)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (23)
كمك درسی و آموزشی (31)

تعداد یافت شده (155) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ادبیات کودکان
نويسنده:علی‌اکبر شعاری‌نژاد - اطلاعات - دیویی: 808.068 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1382 - 10000 ریال - 4 -334-423-964 انتخاب
2- ادبیات کودکان
نويسنده:علی‌اکبر شعاری‌نژاد - اطلاعات - دیویی: 808.068 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1385 - 13000 ریال - 4 -334-423-964 انتخاب
3- ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن (مواد و خدمات کتابخانه‌ای برای کودکان و نوجوانان)
نويسنده:ثریا(بهروزی) قزل‌ایاغ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 028.5 - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 50000 ریال - 5 -868-459-964-978 انتخاب
4- ادبیات کودکان و نوجوانان همراه با نقد و تحلیل نمونه‌های شعر و قصه: ویژه معلمان، دانشجویان و اولیا
نويسنده:حسین قاسم‌پورمقدم ؛ نويسنده:فریدون اکبری‌شلدره‌ای ؛ نويسنده:منصور یارویسی - موسسه ‌فرهنگی ‌آیندگان - دیویی: 808.068 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 35000 ریال - 964-373-496-X انتخاب
5- آشنایی با داستان‌های کودک و نوجوان
نويسنده:محمدجواد جزینی ؛ ويراستار:مرضیه بهبودی - نیلوفر سپید - دیویی: 808.068 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 22000 ریال - 1 -7-91307-600-978 انتخاب
6- ادبیات کودکان
نويسنده:علی‌اکبر شعاری‌نژاد - اطلاعات - دیویی: 808.068 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 30 سال 1397 - 280000 ریال - 7 -728-423-964-978 انتخاب
7- ادبیات کودکان و نوجوانان همراه با نقد و تحلیل نمونه‌های شعر و قصه: ویژه معلمان، دانشجویان و اولیا
نويسنده:حسین قاسم‌پورمقدم ؛ نويسنده:فریدون اکبری‌شلدره‌ای ؛ نويسنده:منصور یارویسی - موسسه ‌فرهنگی ‌آیندگان - دیویی: 808.068 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 25000 ریال - 964-373-496-X انتخاب
8- درباره ادبیات کودکان و نقش بزرگ‌ترها در روی آوردن کودک به کتاب و مطالعه
نويسنده:محمدجواد حاجی‌آخوندی - فرشتگان فردا - دیویی: 808.068 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 110000 ریال - 4 -26-8723-600-978 انتخاب
9- خواندن با کودک از تولد تا سه سالگی
تهيه و تنظيم:ثریا(بهروزی) قزل‌ایاغ - موسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان - دیویی: 808.068 - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 18000 ریال - 5 -2-90325-600-978 انتخاب
10- قصه‌ی منظوم و جایگاه آن در ادبیات کودک
نويسنده:ندا اسپید - ترفند - دیویی: 808.068 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 27000 ریال - 1 -81-7332-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16